Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024/2025

Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria
w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
oraz Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się na terenie Gminy Stronie Śląskie:

- 11 marca 2024 r. – do klas I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Zespole   
    Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim;

- 4 marca 2024 r. – w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim;

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 1034/24 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadzana jest na podstawie kryteriów zawartych  w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r.,poz. 900 ze zm.).

 

 

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są w Uchwale Nr XVII/133/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkole i przedszkolu.

 

Burmistrz Stronia Śląskiego

       Dariusz Chromiec

                    (-)