Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Styczeń 2023:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia za 2022 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2023:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie w czasie ferii zimowych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2023:

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim za 2022 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2023:

 1. Służba zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie. Poziom wyszczepień grypa, covid itp.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2023:

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2023:

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
 2. Informacja o przygotowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Styczeń 2023:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2022
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2023:

 1. Informacja o mieniu gminnym przygotowywanym do sprzedaży w roku 2023 oraz stanie zaawansowania prac nad opracowaniem polityki sprzedaży nieruchomości.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2023:

 1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych umorzeniach i odroczonych terminach płatności, postępowaniach egzekucyjnych za rok 2022.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2023:

 1. Informacja o kosztach inwestycji realizowanych w okresie od stycznia 2022 roku do marca 2023 roku, pozyskanych środkach zewnętrznych na te zadania oraz złożonych wnioskach oczekujących na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2023:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2023:

 1. Analiza raportu o stanie Gminy za 2022 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2023:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2022 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2023:

 1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły dla kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Lądecka i potoku Morawka
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2023:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz podsumowanie sezonu zimowego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie – spotkanie z przedsiębiorcami.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2023:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2023:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2022 oraz możliwości rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2023:

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
 2. Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2023 roku.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Styczeń 2023:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Policji i Straży Miejskiej.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego w 2022 r.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2023:

 1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły dla kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2023:

 1. Ocena czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2023:

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2023:

 1. Ocena stanu placów zabaw oraz postępu inwestycji „Park Morawka”.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2023:

 1. Zapoznanie się z realizacją budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.
 2. Sporządzenie planu pracy Komisji na II pół. 2023 r.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.