Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2024 r.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Styczeń 2024:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia za 2023 rok oraz przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie w czasie ferii zimowych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2024:

 1. Analiza poziomu wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa sportowego w szkołach w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2024:

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim za 2023 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Styczeń 2024:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji  Budżetu i Finansów za rok 2023.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2024:

 1. Informacja o wynikach finansowych Spółki Gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia za rok 2022 i aktualna sytuacja finansowa w roku 2023 – omówienie i analiza.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2024:

 1. Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej VIII kadencji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2024:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2023 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2024:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat działań promocyjnych w 2024 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2024:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Styczeń 2024:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego w 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2024:

 1. Ocena działalności Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2024:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.