Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO

NA  2023 ROK

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2023 roku

STYCZEŃ:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego za 2022 r.

LUTY:

  1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły dla kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Zaproszeni: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

MARZEC:

  1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022  rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

KWIECIEŃ:

  1. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
  2. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.

MAJ:

  1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.

CZERWIEC:

  1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.

Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

  1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w Gminie Stronie Śląskie.

Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.