Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Miejskiej - 2024 r.

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO

NA  2024 ROK

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2024 roku

STYCZEŃ:

 1. Aktualna informacja o przebiegu prac nad inwestycją – „Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedzia partie Mastodonta wraz infrastrukturą turystyczną tj. ścieżką komunikacyjną do wejścia i wyjścia  z trasy oraz rozbudowa pawilonu obsługi ruchu turystycznego”.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego za 2023 r.

LUTY:

 1. Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Gminę Stronie Śląskie podczas Ferii Zimowych.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

MARZEC:

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023  rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

CZERWIEC

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2023 rok.

Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w Gminie Stronie Śląskie.

Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

SIERPIEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2024/2025.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

WRZESIEŃ

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.

PAŹDZIERNIK:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2023/2024 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2023 rok.

LISTOPAD:

 1. Aktualna informacja o wykonaniu prac I etapu inwestycji – „Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedzia partie Mastodonta wraz infrastrukturą turystyczną tj. ścieżką komunikacyjną do wejścia i wyjścia  z trasy oraz rozbudowa pawilonu obsługi ruchu turystycznego”.

Temat przygotowuje Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

GRUDZIEŃ:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok.