Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs 2024

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r., zgodnie z zarządzeniem nr 1004/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert mija 12.01.2024 r. o godz. 15.30. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2024 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu:

PDFZB nr 1004 z 5.12.2023 r.pdf (677,08KB)

DOCoświadczenie o prawidłowym rozliczeniu dotacji.doc (27,50KB)

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty, dostępnym na stronie internetowej: http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.12.2023 r. do godz. 12.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

DOCOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.doc (38,00KB)

PDFInformacja o powołaniu przedstawicieli NGO.pdf (157,22KB)

W załączeniu skład komisji konkursowej: PDFZarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu.pdf (193,26KB)

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r.
Dotację na realizację zadań publicznych w 2024 r. w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji otrzymują:
1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Kryształ" Stronie Śląskie na realizację zadania pn. "Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci", kwota dotacji 12 000 zł.
2. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej snowboardu, weakboardingu i siatkówki", kwota dotacji 96 000,00 zł.
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Czarna Góra" na realizację zadania pn. "Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego", kwota dotacji 8 000,00 zł.
4. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn. "Popularyzacja sportu wędkarskiego", kwota dotacji 4 000,00 zł.

PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.pdf (239,42KB)

PDFZB nr 1035 z 30.01.2024 r.pdf (184,50KB)