Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r., zgodnie z zarządzeniem nr 1004/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert mija 12.01.2024 r. o godz. 15.30. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2024 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu:

ZB nr 1004 z 5.12.2023 r.pdf (677,08KB)

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty, dostępnym na stronie internetowej: http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.12.2023 r. do godz. 12.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.doc (38,00KB)