Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności do konsultacji projektu  Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 20.09.2023 r. – 13.10.2023 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?

Projekt uchwały został:

  1. opublikowany  na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.stronie.dolnyslask.pl  (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne);
  2. opublikowany na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia);
  3. Wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, (tablica ogłoszeń);
  4. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy  na 2024 rok?

Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej) należy składać w terminie od 20 września do 13 października 2023r. w jeden z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 7:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z dopiskiem na kopercie – „Konsultacje Programu współpracy 2024”
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem na kopercie: Konsultacje Programu współpracy 2024” (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego)
  3. drogą elektroniczną na adres:
  4. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

PDFZB nr 952 z 13.09.2023 r.pdf (526,67KB)
DOCANKIETA KONSULTACYJNA.doc (38,00KB)

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji.pdf (244,04KB)