Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o bezpłatnym dowozie dla wyborców

Urząd Miejski w Stroni Śląskim informuje, że w terminie do 2 października 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
Zgłoszeń można dokonywać:
- ustnie - pod nr tel. 74 811 77 51 lub 74 811 77 29,
- pisemnie - wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w BOK-u (pok. nr 15)
- w formie elektronicznej na adres sekretarz@stronie.pl.

UWAGA!!!
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

DOCXZGLOSZENIE_SKORZYSTANIA_Z_DARMOWEGO_TRANSPORTU_DO_LOKALU_WYBORCZEGO.docx (17,31KB)