Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs 2023

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r., zgodnie z zarządzeniem nr 799/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 06 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert mija 13.01.2023 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2023 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu: PDFZB nr 799 z 06.12.2022 r.pdf (308,17KB)

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty, dostępnym na podanej stronie internetowej: http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.12.2022 r. do godz. 12.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

PDFOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.pdf (151,61KB)

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego  z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.PDFZB nr 818 z 29.12.2022 r. - powołanie komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu.pdf (195,93KB)

Komisja oceniająca oferty w konkursie obradowała w dniach 20.01.2023 r i 24.01.2023 r. Wyniki konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 836/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.

PDFZB nr 836 z 24.01.2023 r.pdf (199,83KB)