Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup preferencyjny węgla

UWAGA!!! SPRZEDAŻ WĘGLA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Od dnia 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Stronie Śląskie, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy Stronie Śląskie, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (BOK) według obowiązującego dotąd formularza od 8 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Stronie Śląskie do sprzedaży końcowej posiada: Węgiel (orzech) - 2,800 tony

Cena węgla wynosi 1900 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu z miejsca składowania (PSZOK) do gospodarstwa domowego.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce.
 W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

Zasady zakupu węgla odbywają się na dotychczasowych zasadach opisanych poniżej.

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, o przystąpieniu Gminy Stronie Śląskie do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina Stronie Śląskie kontynuuje sprzedaż węgla od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DOCXWniosek do wypełnienia na komputerze.docx (27,60KB)

PDFWniosek do wydruku.pdf (366,84KB)

 

Jak dokonać wpłaty na węgiel w preferencyjnej cenie zakupiony

od Gminy Stronie Śląskie:

 1. WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO należy składać do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
 2. Przypomina się, że wnioskodawca może ubiegać się o zakup węgla w ilości:
 1. do 1,5 tony gdy wnioskodawca dokonał do dnia 31.12.2022 r., zakupu preferencyjnego w pełnym limicie tj. 1,5 tony,
 2. powyżej 1,5 tony (max. 3 tony), gdy wnioskodawca do dnia 31.12.2022 r., nie dokonał zakupu preferencyjnego albo dokonał zakupu preferencyjnego w ilości mniejszej niż 1,5 tony.
 1. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 2. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailem.
 3. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, pracownik Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i poinformowania o konieczności dokonania płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (1900 zł/tonę) na konto Gminy Stronie Śląskie:

Nazwa odbiorcy : Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

Numer konta bankowego : 14 9588 0004 0000 1850 2000 0530

 1. W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o miejscu i czasie odbioru węgla.
 3. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
 4. Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę na dostawę węgla kamiennego z firmą Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. Węgiel kamienny dostępny jest w następującym sortymencie:
 5. Retopal Ekogroszek – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit  --> PDFCertyfikat - Groszek.pdf (689,23KB)
 6. Orzech – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit  --> PDFCertyfikat - Orzech.pdf (686,45KB)

  UWAGA !

 1. Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.  
 2. Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy.
 3. Odbiór węgla będzie odbywał się z gminnego punktu odbioru, mieszczącego się przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strachocinie, który usytuowany jest naprzeciwko Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie.
 4. Organizacja transportu węgla z gminnego punktu odbioru do gospodarstwa domowego jest po stronie wnioskodawcy (wraz z pokryciem kosztów transportu).   

Podstawy prawne:
1. USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego