Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), uchwałą Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie oraz uchwałą Nr LI/333/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 26 stycznia 2023 r. do 13 marca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: strategia@stronie.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033 odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18.

Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec

 

PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.pdf (305,50KB)

PDFProjekt_Strategia_Stronie_Śląskie.pdf (13,81MB)

DOCXformularz_uwag_konsultacje_spoleczne do strategii.docx (18,33KB)

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (521,41KB)