Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 4532Luty: 6385Marzec: 4872Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 68
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2570
 2. 2023
  Wyświetleń: 591
 3. Sprzedaż tryb przetargowy
  Wyświetleń: 576
 4. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 542
 5. ogłoszenia 2023
  Wyświetleń: 392
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 392
 7. Sprzedaż bezprzetargowa
  Wyświetleń: 363
 8. Dzierżawy przetargowe
  Wyświetleń: 330
 9. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 311
 10. Dzierżawy bezprzetargowe
  Wyświetleń: 297
 11. Nabór na stanowiska urzędnicze 2023
  Wyświetleń: 281
 12. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 234
 13. Gmina
  Wyświetleń: 214
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 208
 15. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 203
 16. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 184
 17. Uchwały
  Wyświetleń: 174
 18. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 24 w Goszowie i 330_10 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 168
 19. II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 167
 20. Protokoły z posiedzeń Komisji 2023
  Wyświetleń: 163
 21. Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji
  Wyświetleń: 159
 22. Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 146
 23. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 144
 24. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 136
 25. Konkurs 2023
  Wyświetleń: 131
 26. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2023
  Wyświetleń: 131
 27. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 128
 28. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 121
 29. Jednostki Pomocnicze (Sołectwa)
  Wyświetleń: 121
 30. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 118/24 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 120
 31. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego - Kościuszki 58/8
  Wyświetleń: 119
 32. Styczeń
  Wyświetleń: 114
 33. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 112
 34. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Wyświetleń: 112
 35. 2022
  Wyświetleń: 109
 36. Interpelacje i zapytania Radnych - 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 37. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 100
 38. ROK 2023
  Wyświetleń: 100
 39. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.328.2022.KK
  Wyświetleń: 100
 40. ogłoszenia
  Wyświetleń: 91
 41. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 89
 42. Plan pracy Komisji
  Wyświetleń: 87
 43. Spółki Gminne
  Wyświetleń: 86
 44. Konkursy
  Wyświetleń: 82
 45. Zakup preferencyjny węgla
  Wyświetleń: 82
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 74
 47. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 73
 48. Plan pracy
  Wyświetleń: 72
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 69
 50. Przeciwdziałanie uzależnieniom
  Wyświetleń: 69
 51. Studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 66
 52. 2023
  Wyświetleń: 65
 53. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 54. Burmistrz
  Wyświetleń: 62
 55. Instytucja Kultury
  Wyświetleń: 62
 56. Skład Komisji
  Wyświetleń: 62
 57. na 2023 rok
  Wyświetleń: 60
 58. Projekty, uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 60
 59. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 60
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 59
 61. Protokoły z posiedzeń Komisji 2022
  Wyświetleń: 59
 62. Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 63. Programy współpracy
  Wyświetleń: 53
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 53
 65. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 53
 66. przetarg na dzierżawę działki nr 74_2 obręb Sienna
  Wyświetleń: 52
 67. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 52
 68. Grudzień
  Wyświetleń: 51
 69. Przedszkole Miejskie
  Wyświetleń: 50
 70. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 49
 71. Kodeks etyczny Radnych
  Wyświetleń: 48
 72. styczeń 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 48
 73. 1 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 47
 74. Skład Komisji Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 47
 75. Organy Sołectw
  Wyświetleń: 46
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 46
 77. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.42.2022.AB7
  Wyświetleń: 45
 78. Rada Miejska
  Wyświetleń: 45
 79. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 45
 80. Pliki GML
  Wyświetleń: 42
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 42
 82. wykaz działki nr 1_33 obręb Stronie Lasy przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 42
 83. Bolesławów (Bolesławów, Nowa Morawa)
  Wyświetleń: 41
 84. Informacja o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58/8 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 41
 85. Stary Gierałtów
  Wyświetleń: 41
 86. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 40
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 39
 88. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 39
 89. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 39
 90. Program 2023
  Wyświetleń: 37
 91. Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wykazu kąpielisk
  Wyświetleń: 37
 92. Rejestr kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 36
 93. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 35
 94. MPZP cz. Sienna
  Wyświetleń: 35
 95. Postępowania środowiskowe
  Wyświetleń: 35
 96. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 34
 97. Wykaz Kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 32
 98. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 32
 99. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023 r
  Wyświetleń: 31
 100. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 31
 101. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 31
 102. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 30
 103. 2023/2024
  Wyświetleń: 29
 104. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 29
 105. Centrum Edukacji, Turytyki i Kultury
  Wyświetleń: 28
 106. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24.01.2023 r.
  Wyświetleń: 28
 107. MPZP Sienna i Janowa Góra obszar 3
  Wyświetleń: 28
 108. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 28
 109. Stara Morawa
  Wyświetleń: 28
 110. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 28
 111. zmiana Studium cz. wsi Sienna
  Wyświetleń: 28
 112. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.02.2023 r
  Wyświetleń: 27
 113. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2023 r
  Wyświetleń: 26
 114. luty 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 26
 115. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 26
 116. Ogłoszenie konkursu w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 25
 117. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 25
 118. Żłobek Miejski
  Wyświetleń: 25
 119. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 120. Zamówienia publiczne od 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 121. Informacja o zmianie terminu posiedzenia KIiPP - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 23
 122. Kletno
  Wyświetleń: 23
 123. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 23
 124. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i i ich rodzin
  Wyświetleń: 23
 125. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 23
 126. Zespół Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 23
 127. Goszów (Goszów, Młynowiec)
  Wyświetleń: 22
 128. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 22
 129. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 22
 130. Stronie Wieś (Janowa Góra, Sienna, Stronie Śląskie)
  Wyświetleń: 22
 131. Kamienica
  Wyświetleń: 21
 132. Luty
  Wyświetleń: 21
 133. Nowy Gierałtów (Nowy Gierałtów, Bielice)
  Wyświetleń: 21
 134. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 20
 135. Luty 2023
  Wyświetleń: 20
 136. Strachocin
  Wyświetleń: 20
 137. Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej
  Wyświetleń: 19
 138. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 18
 139. Informacja o zmianie godz. Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 18
 140. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 18
 141. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 17
 142. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 17
 143. ZARZĄDZENIE NR 834/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 17
 144. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 17
 145. Budowa zespołu budynków apatramentowo-hotelowych wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 16
 146. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 147. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 16
 148. Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 13.02.2023 r.
  Wyświetleń: 15
 149. Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 15
 150. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku hotelowego z zagospodarowaniem terenu w Siennej.
  Wyświetleń: 15
 151. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 15
 152. ZARZĄDZENIE NR 837/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 15
 153. ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 15
 154. ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskazania pracownika do zastępowania dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 15
 155. Informacja o zmianie godz. oraz dodatkowym temacie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 14
 156. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 14
 157. ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 158. ZARZĄDZENIE NR 816/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 14
 159. ZARZĄDZENIE NR 838/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 14
 160. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 13
 161. Postępowanie środowiskowe w sprawie Modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie
  Wyświetleń: 13
 162. Rozbudowa, przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, ciagów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 13
 163. ZARZĄDZENIE NR 823/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 13
 164. ZARZĄDZENIE NR 825/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 165. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 13
 166. ZARZĄDZENIE NR 835/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 13
 167. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 12
 168. Marzec
  Wyświetleń: 12
 169. ZARZĄDZENIE NR 814/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 170. ZARZĄDZENIE NR 817/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 12
 171. ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
  Wyświetleń: 12
 172. ZARZĄDZENIE NR 820/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 12
 173. ZARZĄDZENIE NR 821/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 12
 174. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2023 r.
  Wyświetleń: 11
 175. na 2022 rok
  Wyświetleń: 11
 176. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 11
 177. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 11
 178. Programy współpracy
  Wyświetleń: 11
 179. ZARZĄDZENIE NR 809/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 11
 180. ZARZĄDZENIE NR 836/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 181. ZARZĄDZENIE NR 840/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 11
 182. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 10
 183. Postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 10
 184. RMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim etap I”.
  Wyświetleń: 10
 185. ZARZĄDZENIE NR 808/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 186. ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 10
 187. ZARZĄDZENIE NR 822/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 10
 188. ZARZĄDZENIE NR 844/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 189. ZARZĄDZENIE NR 850/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 10
 190. ZARZĄDZENIE NR 853/2023 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 191. 4 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 9
 192. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 9
 193. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 9
 194. Statut
  Wyświetleń: 9
 195. ZARZĄDZENIE NR 813/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 9
 196. ZARZĄDZENIE NR 839/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 9
 197. ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 9
 198. ZARZĄDZENIE NR 851/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 9
 199. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 8
 200. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 8
 201. obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.52.2022.AB7
  Wyświetleń: 8
 202. Statut
  Wyświetleń: 8
 203. Statut
  Wyświetleń: 8
 204. ZARZĄDZENIE NR 811/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 8
 205. ZARZĄDZENIE NR 824/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 8
 206. ZARZĄDZENIE NR 831/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 3255D w Kamienicy wraz z budową oświetlenia w pasie drogi oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 8
 207. ZARZĄDZENIE NR 832/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  Wyświetleń: 8
 208. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 8
 209. ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 8
 210. 2023
  Wyświetleń: 7
 211. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 27.02.2023 r.
  Wyświetleń: 7
 212. marzec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 7
 213. Statut
  Wyświetleń: 7
 214. ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 7
 215. ZARZĄDZENIE NR 829/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 7
 216. ZARZĄDZENIE NR 830/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 7
 217. ZARZĄDZENIE NR 842/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 7
 218. ZARZĄDZENIE NR 846/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 7
 219. Informacja o zmianie terminu Komisji Budzetu i Finansów - 02.03.2023 r.
  Wyświetleń: 6
 220. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 6
 221. Statut
  Wyświetleń: 6
 222. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 6
 223. ZARZĄDZENIE NR 810/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 6
 224. ZARZĄDZENIE NR 841/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat część nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 6
 225. ZARZĄDZENIE NR 860/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 6
 226. Statut
  Wyświetleń: 5
 227. Statut
  Wyświetleń: 5
 228. Statut
  Wyświetleń: 5
 229. ZARZĄDZENIE NR 826/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 5
 230. ZARZĄDZENIE NR 827/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym „GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W OBIEKTYWNIE”, ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
  Wyświetleń: 5
 231. ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 5
 232. ZARZĄDZENIE NR 843/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 5
 233. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 5
 234. ZARZĄDZENIE NR 854/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 5
 235. ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Wyświetleń: 5
 236. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.335.2022.MM
  Wyświetleń: 5
 237. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 4
 238. 4 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 4
 239. Statut
  Wyświetleń: 4
 240. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 3
 241. ZARZĄDZENIE NR 855/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/23 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 3
 242. ZARZĄDZENIE NR 859/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 3
 243. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 2
 244. Konsultacje w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 2
 245. podjęcie postepowania
  Wyświetleń: 2
 246. Statut
  Wyświetleń: 2
 247. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 2
 248. ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 2
 249. ZARZĄDZENIE NR 857/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 2
 250. ZARZĄDZENIE NR 858/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 2
 251. 2022
  Wyświetleń: 1
 252. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 1
 253. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1
 254. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 1
 255. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 1