Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 14839Luty: 7222Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 4532Luty: 6385Marzec: 7495Kwiecień: 6648Maj: 6890Czerwiec: 6658
Lipiec: 5514Sierpień: 7338Wrzesień: 9938Październik: 11390Listopad: 16078Grudzień: 12021
Rok 2022
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 68
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13642
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5259
 3. ogłoszenia
  Wyświetleń: 4203
 4. 2023
  Wyświetleń: 3576
 5. Sprzedaż tryb przetargowy
  Wyświetleń: 3534
 6. Sprzedaż bezprzetargowa
  Wyświetleń: 2552
 7. Dzierżawy przetargowe
  Wyświetleń: 2405
 8. ogłoszenia 2023
  Wyświetleń: 1598
 9. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1430
 10. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 1307
 11. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1256
 12. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 1087
 13. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1067
 14. Nabór na stanowiska urzędnicze 2023
  Wyświetleń: 1025
 15. Zamówienia publiczne od 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 1020
 16. Gmina
  Wyświetleń: 993
 17. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2023 r.
  Wyświetleń: 952
 18. Dzierżawy bezprzetargowe
  Wyświetleń: 911
 19. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Wyświetleń: 907
 20. Interpelacje i zapytania Radnych - 2023 r.
  Wyświetleń: 756
 21. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 746
 22. Jednostki Pomocnicze (Sołectwa)
  Wyświetleń: 697
 23. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 657
 24. Uchwały
  Wyświetleń: 656
 25. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 649
 26. Burmistrz
  Wyświetleń: 624
 27. Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji
  Wyświetleń: 591
 28. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 24 w Goszowie i 330_10 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 559
 29. Protokoły z posiedzeń Komisji 2023 r.
  Wyświetleń: 549
 30. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 547
 31. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 44B
  Wyświetleń: 544
 32. Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 529
 33. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 528
 34. ROK 2023
  Wyświetleń: 502
 35. 2023
  Wyświetleń: 469
 36. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 466
 37. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 465
 38. Konkurs 2023
  Wyświetleń: 464
 39. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 449
 40. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 444
 41. Spółki Gminne
  Wyświetleń: 422
 42. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 118/24 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 412
 43. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 412
 44. Plan pracy Komisji
  Wyświetleń: 410
 45. 2024
  Wyświetleń: 388
 46. Studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 385
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 384
 48. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 379
 49. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Stroniu Śląskim (wieś) nr 118/24
  Wyświetleń: 373
 50. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 368
 51. Konkursy
  Wyświetleń: 367
 52. Plan pracy
  Wyświetleń: 366
 53. Zespół Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 366
 54. Sprzedaż działki 281/7 w Starym Gierałtowie
  Wyświetleń: 354
 55. IV nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 336
 56. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 336
 57. II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 330
 58. Sprzedaż działki nr 82 w Stroniu Śląskim (przy ul. Okrężnej)
  Wyświetleń: 321
 59. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 317
 60. Skład Komisji
  Wyświetleń: 317
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 313
 62. Zakup preferencyjny węgla
  Wyświetleń: 312
 63. Instytucja Kultury
  Wyświetleń: 310
 64. Pliki GML
  Wyświetleń: 310
 65. Grudzień
  Wyświetleń: 302
 66. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 300
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 299
 68. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości
  Wyświetleń: 294
 69. Przedszkole Miejskie
  Wyświetleń: 293
 70. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 288
 71. Przeciwdziałanie uzależnieniom
  Wyświetleń: 288
 72. na 2023 rok
  Wyświetleń: 285
 73. Postępowania środowiskowe
  Wyświetleń: 284
 74. Petycje składane do Burmistrza
  Wyświetleń: 282
 75. Sprzedaż działki nr 330/10 w Stroniu Śląskim (przy ul. Mickiewicza)
  Wyświetleń: 281
 76. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 281
 77. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 281
 78. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 280
 79. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 275
 80. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 273
 81. przetarg na dzierżawę działki nr 74_2 obręb Sienna
  Wyświetleń: 272
 82. Styczeń
  Wyświetleń: 269
 83. Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 265
 84. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 263
 85. Kodeks etyczny Radnych
  Wyświetleń: 261
 86. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 258
 87. Projekty, uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 257
 88. Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  Wyświetleń: 252
 89. 2023
  Wyświetleń: 251
 90. III nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 247
 91. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 242
 92. Programy współpracy
  Wyświetleń: 239
 93. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 238
 94. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego - Kościuszki 58/8
  Wyświetleń: 238
 95. 2022
  Wyświetleń: 237
 96. Podział Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 237
 97. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 237
 98. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 236
 99. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 235
 100. MPZP Sienna i Janowa Góra - obszar 3 Dz.Urz.Woj. 2023.2577 z dn.19.04.2023
  Wyświetleń: 233
 101. Rejestr umów
  Wyświetleń: 233
 102. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r.
  Wyświetleń: 233
 103. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 233
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 232
 105. Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 225
 106. Pobierz programy
  Wyświetleń: 225
 107. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 221
 108. Skład Komisji Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 214
 109. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 209
 110. Żłobek Miejski
  Wyświetleń: 208
 111. Bolesławów (Bolesławów, Nowa Morawa)
  Wyświetleń: 203
 112. 2023/2024
  Wyświetleń: 199
 113. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 198
 114. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.328.2022.KK
  Wyświetleń: 195
 115. Stary Gierałtów
  Wyświetleń: 194
 116. Organy Sołectw
  Wyświetleń: 192
 117. Rada Seniorów
  Wyświetleń: 189
 118. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 187
 119. Użyczenie
  Wyświetleń: 185
 120. Kwiecień
  Wyświetleń: 183
 121. Protokoły z posiedzeń Komisji 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 122. Goszów (Goszów, Młynowiec)
  Wyświetleń: 178
 123. Informacje z wykonania budżetu 2022
  Wyświetleń: 176
 124. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 174
 125. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 171
 126. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 161
 127. Rada Miejska
  Wyświetleń: 161
 128. wykaz działki nr 1_33 obręb Stronie Lasy przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 161
 129. Centrum Edukacji, Turytyki i Kultury
  Wyświetleń: 160
 130. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 159
 131. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 158
 132. na 2022 rok
  Wyświetleń: 156
 133. Stara Morawa
  Wyświetleń: 156
 134. ODO - Straż Miejska
  Wyświetleń: 155
 135. Wykaz Kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 155
 136. 1 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 153
 137. Kamienica
  Wyświetleń: 153
 138. Statut
  Wyświetleń: 153
 139. zmiana Studium cz. wsi Sienna
  Wyświetleń: 152
 140. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 150
 141. styczeń 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 150
 142. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 149
 143. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 147
 144. Informacja o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58/8 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 145
 145. Kletno
  Wyświetleń: 145
 146. Marzec
  Wyświetleń: 145
 147. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 145
 148. Informacje z wykonania budżetu 2023
  Wyświetleń: 143
 149. Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wykazu kąpielisk
  Wyświetleń: 143
 150. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 141
 151. Nowy Gierałtów (Nowy Gierałtów, Bielice)
  Wyświetleń: 139
 152. Stronie Wieś (Janowa Góra, Sienna, Stronie-Wieś)
  Wyświetleń: 139
 153. Luty
  Wyświetleń: 138
 154. Rejestr kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 138
 155. MPZP Sienna i Janowa Góra obszar 3
  Wyświetleń: 136
 156. Program 2023
  Wyświetleń: 136
 157. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 136
 158. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 135
 159. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 135
 160. Działka 768/2 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 134
 161. MPZP cz. Sienna
  Wyświetleń: 134
 162. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 133
 163. kwiecień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 133
 164. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.42.2022.AB7
  Wyświetleń: 133
 165. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.02.2023 r
  Wyświetleń: 132
 166. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 131
 167. Strachocin
  Wyświetleń: 131
 168. Budowa zespołu budynków apatramentowo-hotelowych wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 130
 169. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku hotelowego z zagospodarowaniem terenu w Siennej.
  Wyświetleń: 130
 170. 4 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 129
 171. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i i ich rodzin
  Wyświetleń: 129
 172. na 2024
  Wyświetleń: 127
 173. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 126
 174. ODO - Urząd Miejski
  Wyświetleń: 126
 175. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 126
 176. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.86.2023.WB
  Wyświetleń: 126
 177. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 125
 178. Statut
  Wyświetleń: 125
 179. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 124
 180. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24.01.2023 r.
  Wyświetleń: 123
 181. Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 123
 182. luty 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 123
 183. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 122
 184. Rozbudowa, przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, ciagów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 122
 185. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023 r
  Wyświetleń: 121
 186. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 121
 187. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 120
 188. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2023 r
  Wyświetleń: 120
 189. Postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 119
 190. R.Nowak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 118
 191. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 118
 192. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 117
 193. L.Kawecki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 117
 194. Zabytki
  Wyświetleń: 117
 195. Informacja o zmianie terminu posiedzenia KIiPP - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 116
 196. Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej
  Wyświetleń: 116
 197. T.Olszewski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 115
 198. Konkurs 2024
  Wyświetleń: 114
 199. Ogłoszenie konkursu w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 114
 200. Statut
  Wyświetleń: 114
 201. 16 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 113
 202. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4211.9.2023.MM
  Wyświetleń: 113
 203. Zmiana MPZP cz. wsi Stara Morawa
  Wyświetleń: 113
 204. Informacja o zmianie godz. Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 112
 205. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 112
 206. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 112
 207. ZARZĄDZENIE NR 837/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 112
 208. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.45.2023.TD
  Wyświetleń: 112
 209. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 111
 210. ZARZĄDZENIE NR 814/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 211. M.Ostrowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 110
 212. marzec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 110
 213. obwieszczenie ZPAIB.6740.14.49.2022.AB7
  Wyświetleń: 110
 214. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19.04.2023 r.
  Wyświetleń: 109
 215. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 109
 216. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy wsi Stronie Śląskie na Stronie Wieś
  Wyświetleń: 109
 217. Postępowanie środowiskowe w sprawie Modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie
  Wyświetleń: 109
 218. Sierpień
  Wyświetleń: 109
 219. Statut
  Wyświetleń: 109
 220. Statut
  Wyświetleń: 109
 221. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 109
 222. 2022
  Wyświetleń: 108
 223. 4 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 108
 224. Informacja o zmianie godz. oraz dodatkowym temacie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 108
 225. 15 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 107
 226. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 107
 227. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 107
 228. Statut
  Wyświetleń: 107
 229. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.180.2023.WB
  Wyświetleń: 107
 230. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4217.1.2023.TD
  Wyświetleń: 107
 231. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 106
 232. Statut
  Wyświetleń: 106
 233. 2022
  Wyświetleń: 105
 234. Luty 2023
  Wyświetleń: 105
 235. 13 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 104
 236. D.Chromiec oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 104
 237. Statut
  Wyświetleń: 104
 238. ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 104
 239. Czerwiec
  Wyświetleń: 103
 240. Listopad
  Wyświetleń: 103
 241. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 103
 242. ZARZĄDZENIE NR 844/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 103
 243. 9 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 102
 244. Budowa ujęcia wody we wsi Sienna
  Wyświetleń: 102
 245. Październik
  Wyświetleń: 102
 246. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 102
 247. Wrzesień
  Wyświetleń: 102
 248. ZARZĄDZENIE NR 836/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 249. 17 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 101
 250. Informacja o zmianie terminu Komisji Budzetu i Finansów - 02.03.2023 r.
  Wyświetleń: 101
 251. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 101
 252. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 100
 253. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 100
 254. Konsultacje w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 100
 255. obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 100
 256. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.49.2023.WB
  Wyświetleń: 100
 257. 11 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 99
 258. 13 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 99
 259. 8 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 99
 260. obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.52.2022.AB7
  Wyświetleń: 99
 261. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 27.02.2023 r.
  Wyświetleń: 98
 262. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 98
 263. 12 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 96
 264. 15 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 96
 265. 7 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 96
 266. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 96
 267. ZARZĄDZENIE NR 851/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 95
 268. 16 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 94
 269. ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskazania pracownika do zastępowania dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 94
 270. Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 13.02.2023 r.
  Wyświetleń: 93
 271. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2023 r.
  Wyświetleń: 93
 272. M.Laskowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 93
 273. Maj
  Wyświetleń: 93
 274. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 93
 275. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 93
 276. zawiadomienie o zebranych dowodach
  Wyświetleń: 93
 277. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.335.2022.MM
  Wyświetleń: 93
 278. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 93
 279. G.Konopka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 92
 280. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 92
 281. maj 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 92
 282. Sprawozdania finansowe za 2022
  Wyświetleń: 92
 283. Statut
  Wyświetleń: 92
 284. ZARZĄDZENIE NR 829/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 92
 285. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 92
 286. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 92
 287. ZARZĄDZENIE NR 854/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 92
 288. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 91
 289. M.Lech oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 91
 290. ogłoszenia 2024
  Wyświetleń: 91
 291. ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 91
 292. 10 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 90
 293. J.Chilicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 90
 294. Obwieszczenie Wojewody IF.AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 90
 295. Sprzedaż działek pod garaże przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 90
 296. 7 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 89
 297. Lipiec
  Wyświetleń: 89
 298. ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 299. 14 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 88
 300. 14 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 88
 301. 17 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 88
 302. C.Chęś-Drańczuk oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 88
 303. ZARZĄDZENIE NR 825/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 88
 304. 6 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 87
 305. ZARZĄDZENIE NR 821/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 87
 306. ZARZĄDZENIE NR 834/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 87
 307. ZARZĄDZENIE NR 839/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 87
 308. 11 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 86
 309. MPZP cz. Stronie Lasy
  Wyświetleń: 86
 310. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 86
 311. ZARZĄDZENIE NR 835/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 86
 312. ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 86
 313. 7 - wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 85
 314. lipiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 85
 315. ZARZĄDZENIE NR 820/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 85
 316. ZARZĄDZENIE NR 850/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 85
 317. 9 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 84
 318. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 84
 319. ZARZĄDZENIE NR 817/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 84
 320. ZARZĄDZENIE NR 838/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 84
 321. ZARZĄDZENIE NR 840/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 84
 322. ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 84
 323. ZARZĄDZENIE NR 857/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 84
 324. 2022
  Wyświetleń: 83
 325. 8 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 82
 326. Programy współpracy
  Wyświetleń: 82
 327. ZARZĄDZENIE NR 816/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 82
 328. Informacja o zmianie miejsca posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 09.05.2023 r.
  Wyświetleń: 81
 329. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 20.06.2023 r.
  Wyświetleń: 81
 330. J.Biczysko oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 81
 331. R.Sławik oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 81
 332. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.218.2023.MM
  Wyświetleń: 81
 333. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 80
 334. K.Irzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 80
 335. Sprzedaż działki nr 46 w Młynowcu
  Wyświetleń: 80
 336. T.Erdmański oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 80
 337. ZARZĄDZENIE NR 874/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 80
 338. 19 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 79
 339. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 340. ZARZĄDZENIE NR 823/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 79
 341. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 79
 342. RMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim etap I”.
  Wyświetleń: 78
 343. Z.Pakuła oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 78
 344. ZARZĄDZENIE NR 865/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 78
 345. ZARZĄDZENIE NR 809/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 77
 346. ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
  Wyświetleń: 77
 347. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 77
 348. G.Janiszewska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 76
 349. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.05.2023 r.
  Wyświetleń: 76
 350. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 76
 351. ZARZĄDZENIE NR 826/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 76
 352. czerwiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 75
 353. ZARZĄDZENIE NR 822/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 75
 354. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.05.2023 r.
  Wyświetleń: 74
 355. sierpień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 74
 356. ZARZĄDZENIE NR 846/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 74
 357. ZARZĄDZENIE NR 853/2023 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 74
 358. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 74
 359. 18a- wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 73
 360. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 73
 361. K.Kujawiak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 73
 362. ZARZĄDZENIE NR 843/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 73
 363. ZARZĄDZENIE NR 860/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 73
 364. ZARZĄDZENIE NR 863/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
  Wyświetleń: 73
 365. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 73
 366. Sz.Bora oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 72
 367. ZARZĄDZENIE NR 810/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 72
 368. ZARZĄDZENIE NR 824/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 72
 369. ZARZĄDZENIE NR 831/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 3255D w Kamienicy wraz z budową oświetlenia w pasie drogi oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 72
 370. 24 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 71
 371. R.Wiktor oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 71
 372. ZARZĄDZENIE NR 858/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 71
 373. ZARZĄDZENIE NR 931/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 71
 374. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 71
 375. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 70
 376. Statut
  Wyświetleń: 70
 377. ZARZĄDZENIE NR 827/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym „GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W OBIEKTYWNIE”, ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
  Wyświetleń: 70
 378. ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Wyświetleń: 70
 379. ZARZĄDZENIE NR 913/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację dróg polegającą na przebudowie i remoncie drogi nr 100 i drogi nr 13 w obrębie Strachocin.
  Wyświetleń: 70
 380. 10 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 69
 381. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 69
 382. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 69
 383. ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 69
 384. ZARZĄDZENIE NR 811/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 69
 385. 17a - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 68
 386. 7 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 68
 387. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 68
 388. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 04.08.2023 r.
  Wyświetleń: 68
 389. J.Serafin oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 68
 390. M.Chmurzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 68
 391. ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 68
 392. ZARZĄDZENIE NR 859/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 68
 393. 18a - odp. wnioski-zapytania PKS
  Wyświetleń: 67
 394. 2023
  Wyświetleń: 67
 395. 23 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 67
 396. W.Ryczek oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 67
 397. ZARZĄDZENIE NR 832/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  Wyświetleń: 67
 398. ZARZĄDZENIE NR 855/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/23 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 67
 399. ZARZĄDZENIE NR 879/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 857/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Ślaskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 67
 400. 12 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 66
 401. 21 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 66
 402. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 66
 403. K.Brzezicka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 66
 404. Wyniki naboru partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF
  Wyświetleń: 66
 405. ZARZĄDZENIE NR 841/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat część nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 66
 406. ZARZĄDZENIE NR 842/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 66
 407. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 66
 408. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 27.04.2023 r.
  Wyświetleń: 65
 409. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 65
 410. ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 65
 411. M.Balicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 64
 412. podjęcie postepowania
  Wyświetleń: 64
 413. ZARZĄDZENIE NR 830/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 64
 414. ZARZĄDZENIE NR 862/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 64
 415. ZARZĄDZENIE NR 864/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 64
 416. ZARZĄDZENIE NR 871/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 64
 417. ZARZĄDZENIE NR 905/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 64
 418. 20 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 63
 419. decyzja
  Wyświetleń: 63
 420. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 63
 421. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 63
 422. listopad 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 63
 423. na 2024 rok
  Wyświetleń: 63
 424. październik 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 63
 425. ZARZĄDZENIE NR 885/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 63
 426. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 63
 427. 19 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 62
 428. wrzesień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 62
 429. ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2022/2023.
  Wyświetleń: 62
 430. ZARZĄDZENIE NR 880/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 62
 431. ZARZĄDZENIE NR 921/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 62
 432. 18 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 61
 433. 22 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 61
 434. 22 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 61
 435. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 08.08.2023 r.
  Wyświetleń: 61
 436. Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.11.2023 r.
  Wyświetleń: 61
 437. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 61
 438. ZARZĄDZENIE NR 808/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 61
 439. 18 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 60
 440. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 16.10.2023 r.
  Wyświetleń: 60
 441. Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 60
 442. Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 60
 443. Projekty, uchwały, opinie RIO 2024
  Wyświetleń: 60
 444. S.Dobrowolski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 60
 445. ZARZĄDZENIE NR 866/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 60
 446. ZARZĄDZENIE NR 976/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 60
 447. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 448. Petycje
  Wyświetleń: 59
 449. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kościuszki 58
  Wyświetleń: 59
 450. ZARZĄDZENIE NR 920/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 451. 17a - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 58
 452. 18a - odp. wnioski-zapytania BESKID
  Wyświetleń: 58
 453. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 28.09.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 454. ZARZĄDZENIE NR 869/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 58
 455. ZARZĄDZENIE NR 878/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 58
 456. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa – gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 58
 457. 20 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 57
 458. 21 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 57
 459. Informacja o bezpłatnym dowozie dla wyborców
  Wyświetleń: 57
 460. ZARZĄDZENIE NR 813/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 57
 461. ZARZĄDZENIE NR 873/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.
  Wyświetleń: 57
 462. ZARZĄDZENIE NR 881/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 57
 463. [file,id_cms='409',type='url']
  Wyświetleń: 56
 464. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 56
 465. ZARZĄDZENIE NR 884/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów konstrukcyjnych na remont pomostu głównego w ramach modernizacji Zalewu w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 56
 466. ZARZĄDZENIE NR 906/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 56
 467. ZARZĄDZENIE NR 919/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 56
 468. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 55
 469. ZARZĄDZENIE NR 883/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 55
 470. ZARZĄDZENIE NR 894/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 55
 471. ZARZĄDZENIE NR 925/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 55
 472. 23 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 54
 473. 24 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 54
 474. Instytucje samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w województwie dolnośląskim w 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 475. ZARZĄDZENIE NR 877/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 54
 476. Grudzień
  Wyświetleń: 53
 477. ZARZĄDZENIE NR 942/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 53
 478. ZARZĄDZENIE NR 986/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu w celu dojścia do drogi publicznej na nieruchomości należącej do Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 53
 479. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 52
 480. ZARZĄDZENIE NR 875/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 52
 481. ZARZĄDZENIE NR 882/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT".
  Wyświetleń: 52
 482. ZARZĄDZENIE NR 926/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali najmu socjalnego w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim oraz w budynkach przy ul. Morawka 42 i 43 w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 52
 483. ZARZĄDZENIE NR 974/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku oraz aktualizacji statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
  Wyświetleń: 52
 484. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego - 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 485. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego - 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 486. ZARZĄDZENIE NR 872/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 51
 487. ZARZĄDZENIE NR 899/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.
  Wyświetleń: 51
 488. ZARZĄDZENIE NR 907/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 51
 489. ZARZĄDZENIE NR 949/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 51
 490. ZARZĄDZENIE NR 977/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zbiórkę makulatury.
  Wyświetleń: 51
 491. 25 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 50
 492. D.Gulij oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 50
 493. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 50
 494. Program 2024
  Wyświetleń: 50
 495. Zaproszenie do negocjacji - transport gminny
  Wyświetleń: 50
 496. ZARZĄDZENIE NR 892/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: Regulaminu pobierania opłaty z automatu wrzutowego samoobsługowego toalety publicznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 50
 497. ZARZĄDZENIE NR 909/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 498. ZARZĄDZENIE NR 923/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych położonych w Stroniu Śląskim i Strachocinie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 50
 499. ZARZĄDZENIE NR 940/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu rozliczenia CO i CW w lokalu mieszkalnym położonym w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 50
 500. ZARZĄDZENIE NR 953/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Wyświetleń: 50
 501. ZARZĄDZENIE NR 968/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 50
 502. ZARZĄDZENIE NR 981/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do SIM Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.
  Wyświetleń: 50
 503. 25 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 49
 504. ZARZĄDZENIE NR 876/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 49
 505. ZARZĄDZENIE NR 927/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 49
 506. ZARZĄDZENIE NR 975/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 49
 507. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Młynowiec
  Wyświetleń: 49
 508. ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 48
 509. ZARZĄDZENIE NR 929/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 48
 510. ZARZĄDZENIE NR 943/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 511. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 48
 512. 15 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 47
 513. Dokumenty
  Wyświetleń: 47
 514. ZARZĄDZENIE NR 890/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 47
 515. ZARZĄDZENIE NR 915/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 47
 516. ZARZĄDZENIE NR 938/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 47
 517. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 46
 518. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.10.2023 r.
  Wyświetleń: 46
 519. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 46
 520. ZARZĄDZENIE NR 918/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 46
 521. ZARZĄDZENIE NR 937/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 46
 522. ZARZĄDZENIE NR 939/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie promocji Gminy Stronie Śląskie poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych.
  Wyświetleń: 46
 523. ZARZĄDZENIE NR 946/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 46
 524. ZARZĄDZENIE NR 956/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł, w związku z ustawą z dnia 13 kwietna 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).
  Wyświetleń: 46
 525. ZARZĄDZENIE NR 969/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 937/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 46
 526. ZARZĄDZENIE NR 891/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 45
 527. ZARZĄDZENIE NR 914/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 45
 528. ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 45
 529. ZARZĄDZENIE NR 947/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 45
 530. ZARZĄDZENIE NR 958/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 45
 531. ZARZĄDZENIE NR 886/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 44
 532. ZARZĄDZENIE NR 887/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
  Wyświetleń: 44
 533. ZARZĄDZENIE NR 910/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 44
 534. ZARZĄDZENIE NR 916/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”.
  Wyświetleń: 44
 535. ZARZĄDZENIE NR 924/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 44
 536. ZARZĄDZENIE NR 930/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
  Wyświetleń: 44
 537. ZARZĄDZENIE NR 932/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 44
 538. ZARZĄDZENIE NR 941/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla Strażników Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 44
 539. ZARZĄDZENIE NR 950/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 44
 540. ZARZĄDZENIE NR 972/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2023/2024.
  Wyświetleń: 44
 541. ZARZĄDZENIE NR 982/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 44
 542. ZARZĄDZENIE NR 984/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie II.
  Wyświetleń: 44
 543. ZARZĄDZENIE NR 901/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 43
 544. ZARZĄDZENIE NR 903/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na okres do sześciu lat.
  Wyświetleń: 43
 545. ZARZĄDZENIE NR 944/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 43
 546. ZARZĄDZENIE NR 955/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania.
  Wyświetleń: 43
 547. ZARZĄDZENIE NR 900/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 42
 548. ZARZĄDZENIE NR 904/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę nawierzchni pomostu na Zalewie w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 42
 549. ZARZĄDZENIE NR 928/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 42
 550. ZARZĄDZENIE NR 934/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promujące segregację odpadów komunalnych wśród młodzieży Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 42
 551. ZARZĄDZENIE NR 952/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
  Wyświetleń: 42
 552. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie (obręb Młynowiec)
  Wyświetleń: 42
 553. na 2023
  Wyświetleń: 41
 554. Plan pracy Rady Miejskiej - 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 555. ZARZĄDZENIE NR 889/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 40
 556. ZARZĄDZENIE NR 902/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do sześciu lat po 1 m² powierzchni w czterech budynkach należących do Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na umocowanie czujników jakości powietrza oraz monitorów odczytu danych.
  Wyświetleń: 40
 557. ZARZĄDZENIE NR 973/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2023/2024.
  Wyświetleń: 40
 558. ZARZĄDZENIE NR 989/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2024.
  Wyświetleń: 40
 559. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku
  Wyświetleń: 39
 560. ZARZĄDZENIE NR 895/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 874/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 39
 561. ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 39
 562. ZARZĄDZENIE NR 954/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 39
 563. ZARZĄDZENIE NR 985/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim’’.
  Wyświetleń: 39
 564. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 39
 565. ZARZĄDZENIE NR 908/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 38
 566. ZARZĄDZENIE NR 935/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Stary Gierałtów i Bolesławów.
  Wyświetleń: 38
 567. ZARZĄDZENIE NR 936/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej nr 119903 D we wsi Goszów.
  Wyświetleń: 38
 568. ZARZĄDZENIE NR 980/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 569. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 30.10.2023 r
  Wyświetleń: 37
 570. ZARZĄDZENIE NR 911/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/381/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 37
 571. ZARZĄDZENIE NR 933/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 37
 572. ZARZĄDZENIE NR 948/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 37
 573. ZARZĄDZENIE NR 957/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Wyświetleń: 37
 574. ZARZĄDZENIE NR 959/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 37
 575. ZARZĄDZENIE NR 963/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówiena publicznego na: Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  Wyświetleń: 37
 576. ZARZĄDZENIE NR 967/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 37
 577. ZARZĄDZENIE NR 970/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 37
 578. ZARZĄDZENIE NR 971/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 37
 579. ZARZĄDZENIE NR 983/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 37
 580. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 581. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 36
 582. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 583. ZARZĄDZENIE NR 912/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 36
 584. ZARZĄDZENIE NR 945/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 36
 585. ZARZĄDZENIE NR 960/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 36
 586. ZARZĄDZENIE NR 987 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Strachocinie 38 C, 57-550 Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 36
 587. grudzień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 35
 588. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 22.12.2023 r.
  Wyświetleń: 35
 589. ZARZĄDZENIE 951/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 35
 590. ZARZĄDZENIE NR 896/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 35
 591. ZARZĄDZENIE NR 922/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 34
 592. ZARZĄDZENIE NR 966/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 614/09 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego do spraw zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 33
 593. Wybory do Izb Rolniczych 2023
  Wyświetleń: 32
 594. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 20.11.2023 r.
  Wyświetleń: 31
 595. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 31
 596. styczeń 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 31
 597. ZARZĄDZENIE NR 1003/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 31
 598. ZARZĄDZENIE NR 978/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 31
 599. Informacja o zmianie godziny posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 600. ZARZĄDZENIE NR 1000/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Bolesławów i Stary Gierałtów’’.
  Wyświetleń: 29
 601. ZARZĄDZENIE NR 1004/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 602. ZARZĄDZENIE NR 1013/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 29
 603. ZARZĄDZENIE NR 979/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 28
 604. ZARZĄDZENIE NR 994/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 28
 605. ZARZĄDZENIE NR 997/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie i budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim” Część II Budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 28
 606. 26 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 26
 607. Informacja o zmianie godz. Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 22.12.2023 r.pdf
  Wyświetleń: 26
 608. Obwieszczenie Starosty z dnia 15 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 609. Petycje składane do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 26
 610. ZARZĄDZENIE NR 964/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 26
 611. ZARZĄDZENIE NR 988/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 26
 612. ZARZĄDZENIE NR 999/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja dróg polegająca na przebudowie i remoncie drogi nr 100 i drogi nr 13 w obrębie Strachocin”.
  Wyświetleń: 26
 613. Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 25
 614. Wody Polskie Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.401.2023.TD
  Wyświetleń: 25
 615. ZARZĄDZENIE NR 1002/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 25
 616. ZARZĄDZENIE NR 965/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 25
 617. ZARZĄDZENIE NR 990/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie i budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim” Część I Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie.
  Wyświetleń: 25
 618. Konsultacje społeczne Strategii ZIT POF
  Wyświetleń: 24
 619. Program 2024
  Wyświetleń: 24
 620. ZARZĄDZENIE NR 1001/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 23
 621. ZARZĄDZENIE NR 998/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej i Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim’’.
  Wyświetleń: 23
 622. 26 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 22
 623. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 29.11.2023 r.
  Wyświetleń: 22
 624. ZARZĄDZENIE NR 961/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 22
 625. ZARZĄDZENIE NR 992/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 21
 626. Nieodpłatne przekazanie działek na rzecz Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 20
 627. Sprzedaż działek pod garaże przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 20
 628. ZARZĄDZENIE NR 1026/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 20
 629. ZARZĄDZENIE NR 962/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 20
 630. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - kwalifikacja wojskowa 2024
  Wyświetleń: 19
 631. Obwieszczenie ZPIAB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 19
 632. ZARZĄDZENIE NR 1012/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
  Wyświetleń: 19
 633. ZARZĄDZENIE NR 1017/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 19
 634. ZARZĄDZENIE NR 993/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie gminnych terenów w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 19
 635. 2024/2025
  Wyświetleń: 18
 636. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 18
 637. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 18
 638. ZARZĄDZENIE NR 1027/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 18
 639. ZARZĄDZENIE NR 995/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 18
 640. Interpelacje i zapytania Radnych - 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 641. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 17
 642. Wykaz kąpielisk 2024
  Wyświetleń: 17
 643. ZARZĄDZENIE NR 1024/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 17
 644. Styczeń
  Wyświetleń: 16
 645. ZARZĄDZENIE NR 1008/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 646. ZARZĄDZENIE NR 1010/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 647. ZARZĄDZENIE NR 1011/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 648. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 15
 649. Protokoły z posiedzeń Komisji 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 650. ZARZĄDZENIE NR 1019/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 15
 651. ZARZĄDZENIE NR 1020/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 15
 652. ZARZĄDZENIE NR 1028/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 15
 653. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 26.01.2024 r.
  Wyświetleń: 14
 654. ZARZĄDZENIE NR 1034/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 14
 655. ZARZĄDZENIE NR 1005/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 13
 656. ZARZĄDZENIE NR 1006/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów”.
  Wyświetleń: 13
 657. ZARZĄDZENIE NR 1009/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 658. ZARZĄDZENIE NR 1013/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 13
 659. ZARZĄDZENIE NR 1014/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 13
 660. ZARZĄDZENIE NR 1015/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 13
 661. ZARZĄDZENIE NR 1016/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu Dacia Duster będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 13
 662. ZARZĄDZENIE NR 1018/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku.
  Wyświetleń: 13
 663. ZARZĄDZENIE NR 1022/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/381/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 13
 664. ZARZĄDZENIE NR 1023/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 665. ZARZĄDZENIE NR 1025/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 13
 666. 1- wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 12
 667. Konkurs w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 12
 668. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.55.2022.AB7
  Wyświetleń: 12
 669. ZARZĄDZENIE NR 1031/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 12
 670. ZARZĄDZENIE NR 991/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 12
 671. Obwieszczenie RDOŚ
  Wyświetleń: 11
 672. ZARZĄDZENIE NR 1021/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 11
 673. ZARZĄDZENIE NR 1030/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 11
 674. ZARZĄDZENIE NR 1033/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2024 roku.
  Wyświetleń: 11
 675. Luty
  Wyświetleń: 10
 676. ZARZĄDZENIE NR 1029/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 10
 677. ZARZĄDZENIE NR 996/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 10
 678. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 25.01.2024 r.
  Wyświetleń: 9
 679. luty 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 9
 680. Ogłoszenie Prezesa ZWiK o sprzedaży urządzenia ciśnieniowego Orkan
  Wyświetleń: 9
 681. ZARZĄDZENIE NR 1007/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację ulicy Sportowej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 9
 682. Informacje dla wyborcy
  Wyświetleń: 8
 683. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.19.2023.AB7
  Wyświetleń: 8
 684. ZARZĄDZENIE NR 1032/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów.
  Wyświetleń: 8
 685. ZARZĄDZENIE NR 1042/2024 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 8
 686. K.Irzyński oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
  Wyświetleń: 7
 687. ZARZĄDZENIE NR 1039/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT".
  Wyświetleń: 7
 688. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 6
 689. 2023
  Wyświetleń: 6
 690. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.19.2023.AB7 - kopia
  Wyświetleń: 5
 691. ZARZĄDZENIE NR 1041/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 5
 692. ZARZĄDZENIE NR 1038/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 4
 693. ZARZĄDZENIE NR 1040/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwację zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa.
  Wyświetleń: 3
 694. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 07.02.2024 r.
  Wyświetleń: 2
 695. Wody Polskie Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.396.2023.TD
  Wyświetleń: 2
 696. ZARZĄDZENIE NR 1035/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r.
  Wyświetleń: 2
 697. ZARZĄDZENIE NR 1036/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 2
 698. ZARZĄDZENIE NR 1037/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 2