Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 14839Luty: 9988Marzec: 9740Kwiecień: 13380Maj: 14443Czerwiec: 9030
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 4532Luty: 6385Marzec: 7495Kwiecień: 6648Maj: 6890Czerwiec: 6658
Lipiec: 5514Sierpień: 7338Wrzesień: 9938Październik: 11390Listopad: 16078Grudzień: 12021
Rok 2022
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 68
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19056
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10984
 3. ogłoszenia
  Wyświetleń: 8890
 4. Sprzedaż tryb przetargowy
  Wyświetleń: 4545
 5. 2023
  Wyświetleń: 3758
 6. Sprzedaż bezprzetargowa
  Wyświetleń: 3270
 7. Dzierżawy przetargowe
  Wyświetleń: 3066
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2053
 9. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 2033
 10. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1983
 11. ogłoszenia 2023
  Wyświetleń: 1659
 12. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 1649
 13. 2024
  Wyświetleń: 1610
 14. Zamówienia publiczne od 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 1570
 15. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 1474
 16. Gmina
  Wyświetleń: 1331
 17. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1325
 18. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Wyświetleń: 1286
 19. Nabór na stanowiska urzędnicze 2023
  Wyświetleń: 1230
 20. Burmistrz
  Wyświetleń: 1044
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1028
 22. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2023 r.
  Wyświetleń: 1027
 23. Dzierżawy bezprzetargowe
  Wyświetleń: 985
 24. Interpelacje i zapytania Radnych - 2023 r.
  Wyświetleń: 930
 25. Jednostki Pomocnicze (Sołectwa)
  Wyświetleń: 851
 26. Uchwały
  Wyświetleń: 835
 27. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 821
 28. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 812
 29. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 776
 30. Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji
  Wyświetleń: 708
 31. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 683
 32. Zespół Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 667
 33. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 655
 34. Plan Ogólny gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 647
 35. Protokoły z posiedzeń Komisji 2023 r.
  Wyświetleń: 629
 36. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 625
 37. 2023
  Wyświetleń: 593
 38. Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 586
 39. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 24 w Goszowie i 330_10 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 584
 40. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 44B
  Wyświetleń: 575
 41. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 573
 42. ogłoszenia 2024
  Wyświetleń: 566
 43. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 566
 44. Konkursy
  Wyświetleń: 548
 45. Spółki Gminne
  Wyświetleń: 544
 46. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 543
 47. ROK 2023
  Wyświetleń: 536
 48. Plan pracy Komisji
  Wyświetleń: 508
 49. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 495
 50. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 491
 51. Konkurs 2023
  Wyświetleń: 488
 52. Studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 481
 53. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 470
 54. Skład Komisji
  Wyświetleń: 450
 55. Plan pracy
  Wyświetleń: 449
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 440
 57. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 118/24 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 429
 58. Petycje składane do Burmistrza
  Wyświetleń: 408
 59. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Stroniu Śląskim (wieś) nr 118/24
  Wyświetleń: 393
 60. Raport o stanie gminy za 2022 rok.
  Wyświetleń: 387
 61. Instytucja Kultury
  Wyświetleń: 380
 62. Ogłoszenie otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 374
 63. Sprzedaż działki 281/7 w Starym Gierałtowie
  Wyświetleń: 373
 64. Pliki GML
  Wyświetleń: 367
 65. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 365
 66. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 364
 67. IV nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 362
 68. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 359
 69. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości
  Wyświetleń: 355
 70. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 352
 71. II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 348
 72. Przedszkole Miejskie
  Wyświetleń: 348
 73. Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  Wyświetleń: 347
 74. Zakup preferencyjny węgla
  Wyświetleń: 347
 75. Postępowania środowiskowe
  Wyświetleń: 346
 76. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 344
 77. Sprzedaż działki nr 82 w Stroniu Śląskim (przy ul. Okrężnej)
  Wyświetleń: 340
 78. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 339
 79. Przeciwdziałanie uzależnieniom
  Wyświetleń: 339
 80. na 2023 rok
  Wyświetleń: 334
 81. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 332
 82. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 332
 83. przetarg na dzierżawę działki nr 74_2 obręb Sienna
  Wyświetleń: 324
 84. Grudzień
  Wyświetleń: 322
 85. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 322
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 322
 87. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 321
 88. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 318
 89. Podział Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 311
 90. Kodeks etyczny Radnych
  Wyświetleń: 308
 91. Sprzedaż działki nr 330/10 w Stroniu Śląskim (przy ul. Mickiewicza)
  Wyświetleń: 297
 92. Rejestr umów
  Wyświetleń: 291
 93. Działka 768/2 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 288
 94. Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 287
 95. Konkurs 2024
  Wyświetleń: 284
 96. Projekty, uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 283
 97. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 281
 98. Styczeń
  Wyświetleń: 280
 99. 2023
  Wyświetleń: 278
 100. 2023/2024
  Wyświetleń: 275
 101. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r.
  Wyświetleń: 274
 102. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 274
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 272
 104. ZARZĄDZENIE NR 3/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 271
 105. Programy współpracy
  Wyświetleń: 267
 106. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 265
 107. 2022
  Wyświetleń: 264
 108. III nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 262
 109. Pobierz programy
  Wyświetleń: 261
 110. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 261
 111. MPZP Sienna i Janowa Góra - obszar 3 Dz.Urz.Woj. 2023.2577 z dn.19.04.2023
  Wyświetleń: 259
 112. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 259
 113. Bolesławów (Bolesławów, Nowa Morawa)
  Wyświetleń: 254
 114. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego - Kościuszki 58/8
  Wyświetleń: 251
 115. Żłobek Miejski
  Wyświetleń: 251
 116. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 250
 117. Skład Komisji Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 249
 118. 2024
  Wyświetleń: 243
 119. Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 242
 120. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 240
 121. Rada Seniorów
  Wyświetleń: 239
 122. Interpelacje i zapytania Radnych - 2024 r.
  Wyświetleń: 234
 123. Organy Sołectw
  Wyświetleń: 234
 124. Użyczenie
  Wyświetleń: 232
 125. Stary Gierałtów
  Wyświetleń: 230
 126. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 229
 127. ODO - Straż Miejska
  Wyświetleń: 226
 128. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 226
 129. Goszów (Goszów, Młynowiec)
  Wyświetleń: 221
 130. na 2024
  Wyświetleń: 221
 131. Informacje z wykonania budżetu 2022
  Wyświetleń: 218
 132. Protokoły z posiedzeń Komisji 2022 r.
  Wyświetleń: 218
 133. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.328.2022.KK
  Wyświetleń: 207
 134. Kwiecień
  Wyświetleń: 199
 135. Kamienica
  Wyświetleń: 198
 136. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 195
 137. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 191
 138. Centrum Edukacji, Turytyki i Kultury
  Wyświetleń: 190
 139. Działka 89/4 w Starej Morawie
  Wyświetleń: 190
 140. na 2022 rok
  Wyświetleń: 188
 141. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 188
 142. Rada Miejska
  Wyświetleń: 188
 143. Stronie Wieś (Janowa Góra, Sienna, Stronie-Wieś)
  Wyświetleń: 188
 144. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 188
 145. Informacje z wykonania budżetu 2023
  Wyświetleń: 186
 146. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 186
 147. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 185
 148. Statut
  Wyświetleń: 184
 149. Stara Morawa
  Wyświetleń: 180
 150. wykaz działki nr 1_33 obręb Stronie Lasy przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 180
 151. Działki w Starej Morawie nr 279/7, 279/67, 279/68
  Wyświetleń: 176
 152. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 175
 153. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 175
 154. zmiana Studium cz. wsi Sienna
  Wyświetleń: 174
 155. Nowy Gierałtów (Nowy Gierałtów, Bielice)
  Wyświetleń: 173
 156. 1 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 172
 157. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 171
 158. Kletno
  Wyświetleń: 171
 159. styczeń 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 169
 160. Wykaz Kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 169
 161. T.Olszewski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 166
 162. Marzec
  Wyświetleń: 164
 163. ODO - Urząd Miejski
  Wyświetleń: 164
 164. Informacja o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58/8 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 162
 165. Strachocin
  Wyświetleń: 161
 166. R.Nowak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 160
 167. Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 159
 168. MPZP Sienna i Janowa Góra obszar 3
  Wyświetleń: 159
 169. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 158
 170. Luty
  Wyświetleń: 158
 171. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 158
 172. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 157
 173. Zabytki
  Wyświetleń: 157
 174. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 155
 175. Rejestr kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 155
 176. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 154
 177. M.Ostrowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 154
 178. Program 2023
  Wyświetleń: 154
 179. kwiecień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 152
 180. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 151
 181. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2024 r.
  Wyświetleń: 151
 182. Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wykazu kąpielisk
  Wyświetleń: 151
 183. Budowa zespołu budynków apatramentowo-hotelowych wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 150
 184. L.Kawecki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 148
 185. MPZP cz. Sienna
  Wyświetleń: 148
 186. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 148
 187. 4 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 146
 188. luty 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 145
 189. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.42.2022.AB7
  Wyświetleń: 145
 190. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i i ich rodzin
  Wyświetleń: 145
 191. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.02.2023 r
  Wyświetleń: 144
 192. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 144
 193. Rozbudowa, przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, ciagów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 144
 194. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 143
 195. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.86.2023.WB
  Wyświetleń: 143
 196. D.Chromiec oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 142
 197. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 142
 198. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku hotelowego z zagospodarowaniem terenu w Siennej.
  Wyświetleń: 141
 199. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 141
 200. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 141
 201. Statut
  Wyświetleń: 140
 202. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 139
 203. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 139
 204. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 138
 205. marzec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 138
 206. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2023 r
  Wyświetleń: 135
 207. Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej
  Wyświetleń: 135
 208. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 134
 209. Statut
  Wyświetleń: 134
 210. 2024
  Wyświetleń: 133
 211. M.Laskowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 133
 212. ZARZĄDZENIE NR 844/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 133
 213. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 132
 214. 16 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 131
 215. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 131
 216. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24.01.2023 r.
  Wyświetleń: 131
 217. 4 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 130
 218. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19.04.2023 r.
  Wyświetleń: 130
 219. obwieszczenie ZPAIB.6740.14.49.2022.AB7
  Wyświetleń: 130
 220. Statut
  Wyświetleń: 130
 221. Informacja o zmianie terminu posiedzenia KIiPP - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 129
 222. Postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 129
 223. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie - zmiana nr19
  Wyświetleń: 129
 224. 2022
  Wyświetleń: 128
 225. Informacja o zmianie godz. oraz dodatkowym temacie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 128
 226. Statut
  Wyświetleń: 128
 227. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 128
 228. Zmiana MPZP cz. wsi Stara Morawa
  Wyświetleń: 128
 229. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023 r
  Wyświetleń: 127
 230. J.Chilicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 127
 231. na 2024 rok
  Wyświetleń: 127
 232. Sierpień
  Wyświetleń: 127
 233. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 127
 234. 13 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 126
 235. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy wsi Stronie Śląskie na Stronie Wieś
  Wyświetleń: 126
 236. Maj
  Wyświetleń: 126
 237. Ogłoszenie drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 126
 238. Statut
  Wyświetleń: 126
 239. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4211.9.2023.MM
  Wyświetleń: 126
 240. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4217.1.2023.TD
  Wyświetleń: 126
 241. Nabór na stanowiska urzędnicze 2024
  Wyświetleń: 125
 242. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 125
 243. obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 125
 244. Ogłoszenie konkursu w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 125
 245. 2022
  Wyświetleń: 124
 246. Postępowanie środowiskowe w sprawie Modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie
  Wyświetleń: 124
 247. R.Sławik oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 124
 248. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.45.2023.TD
  Wyświetleń: 124
 249. 15 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 123
 250. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 123
 251. 13 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 122
 252. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 27.02.2023 r.
  Wyświetleń: 122
 253. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 122
 254. Listopad
  Wyświetleń: 122
 255. Statut
  Wyświetleń: 122
 256. ZARZĄDZENIE NR 814/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2022 r.
  Wyświetleń: 122
 257. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 121
 258. maj 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 121
 259. Październik
  Wyświetleń: 121
 260. ZARZĄDZENIE NR 837/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 121
 261. Czerwiec
  Wyświetleń: 120
 262. G.Konopka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 120
 263. Informacja o zmianie godz. Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 120
 264. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 120
 265. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 120
 266. Sprawozdania finansowe za 2022
  Wyświetleń: 120
 267. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.180.2023.WB
  Wyświetleń: 120
 268. 11 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 119
 269. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 119
 270. Informacja o zmianie terminu Komisji Budzetu i Finansów - 02.03.2023 r.
  Wyświetleń: 119
 271. Projekty, uchwały, opinie RIO 2024
  Wyświetleń: 119
 272. Statut
  Wyświetleń: 119
 273. Wrzesień
  Wyświetleń: 119
 274. 12 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 118
 275. 9 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 118
 276. T.Erdmański oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 118
 277. 7 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 117
 278. ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 117
 279. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 116
 280. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 115
 281. Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 115
 282. 8 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 114
 283. Budowa ujęcia wody we wsi Sienna
  Wyświetleń: 114
 284. Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 13.02.2023 r.
  Wyświetleń: 114
 285. Lipiec
  Wyświetleń: 114
 286. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 114
 287. Sprzedaż działki nr 46 w Młynowcu
  Wyświetleń: 114
 288. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 114
 289. 16 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 112
 290. 17 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 112
 291. Konsultacje w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 112
 292. Luty 2023
  Wyświetleń: 112
 293. Protokoły z posiedzeń Komisji 2024 r.
  Wyświetleń: 112
 294. ZARZĄDZENIE NR 836/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 112
 295. 15 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 111
 296. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 111
 297. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 111
 298. M.Lech oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 111
 299. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.49.2023.WB
  Wyświetleń: 111
 300. 14 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 110
 301. 10 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 109
 302. 11 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 109
 303. obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.52.2022.AB7
  Wyświetleń: 109
 304. ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 109
 305. lipiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 108
 306. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 108
 307. C.Chęś-Drańczuk oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 107
 308. ZARZĄDZENIE NR 851/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 107
 309. 7 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 106
 310. 8 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 106
 311. Informacje dla wyborcy
  Wyświetleń: 106
 312. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 106
 313. Statut
  Wyświetleń: 106
 314. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 106
 315. 9 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 105
 316. ZARZĄDZENIE NR 854/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 105
 317. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 105
 318. czerwiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 104
 319. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 104
 320. Informacja o zmianie miejsca posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 09.05.2023 r.
  Wyświetleń: 104
 321. Nabór na stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 104
 322. Sprzedaż działek pod garaże przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 104
 323. 14 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 103
 324. 17 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 103
 325. G.Janiszewska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 103
 326. K.Kujawiak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 103
 327. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 103
 328. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.335.2022.MM
  Wyświetleń: 103
 329. 7 - wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 102
 330. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 102
 331. ZARZĄDZENIE NR 829/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 102
 332. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 102
 333. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2023 r.
  Wyświetleń: 101
 334. J.Biczysko oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 101
 335. ZARZĄDZENIE NR 825/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 101
 336. ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskazania pracownika do zastępowania dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 101
 337. 18a- wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 100
 338. 2022
  Wyświetleń: 100
 339. 6 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 100
 340. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 100
 341. ZARZĄDZENIE NR 839/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 100
 342. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 100
 343. Obwieszczenie Wojewody IF.AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 99
 344. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 99
 345. zawiadomienie o zebranych dowodach
  Wyświetleń: 99
 346. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 20.06.2023 r.
  Wyświetleń: 98
 347. listopad 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 98
 348. MPZP cz. Stronie Lasy
  Wyświetleń: 98
 349. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kościuszki 58
  Wyświetleń: 98
 350. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 97
 351. ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 352. ZARZĄDZENIE NR 821/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 97
 353. ZARZĄDZENIE NR 834/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 97
 354. ZARZĄDZENIE NR 857/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 97
 355. 24 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 96
 356. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 96
 357. Z.Pakuła oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 96
 358. ZARZĄDZENIE NR 820/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 95
 359. ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 95
 360. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.218.2023.MM
  Wyświetleń: 95
 361. 19 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 94
 362. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 28.09.2023 r.
  Wyświetleń: 94
 363. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 94
 364. Plan pracy Rady Miejskiej - 2024 r.
  Wyświetleń: 94
 365. ZARZĄDZENIE NR 840/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 94
 366. ZARZĄDZENIE NR 850/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 94
 367. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 94
 368. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 94
 369. K.Irzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 93
 370. R.Wiktor oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 93
 371. ZARZĄDZENIE NR 817/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 93
 372. ZARZĄDZENIE NR 835/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 93
 373. ZARZĄDZENIE NR 838/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 93
 374. ZARZĄDZENIE NR 874/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 93
 375. Parlament Europejski 2024
  Wyświetleń: 92
 376. październik 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 92
 377. sierpień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 92
 378. Sz.Bora oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 92
 379. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.05.2023 r.
  Wyświetleń: 91
 380. K.Brzezicka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 91
 381. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2024 r.
  Wyświetleń: 91
 382. ZARZĄDZENIE NR 1065/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.
  Wyświetleń: 91
 383. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Młynowiec
  Wyświetleń: 91
 384. 7 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 90
 385. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 90
 386. ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 90
 387. 18a - odp. wnioski-zapytania PKS
  Wyświetleń: 89
 388. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.05.2023 r.
  Wyświetleń: 89
 389. M.Balicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 89
 390. Programy współpracy
  Wyświetleń: 89
 391. ZARZĄDZENIE NR 824/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 89
 392. ZARZĄDZENIE NR 913/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację dróg polegającą na przebudowie i remoncie drogi nr 100 i drogi nr 13 w obrębie Strachocin.
  Wyświetleń: 89
 393. ZARZĄDZENIE NR 816/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 88
 394. ZARZĄDZENIE NR 865/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 88
 395. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 87
 396. J.Serafin oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 87
 397. ZARZĄDZENIE NR 822/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 87
 398. ZARZĄDZENIE NR 843/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 87
 399. ZARZĄDZENIE NR 863/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
  Wyświetleń: 87
 400. ZARZĄDZENIE NR 931/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 87
 401. ZARZĄDZENIE NR 823/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 86
 402. RMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim etap I”.
  Wyświetleń: 85
 403. ZARZĄDZENIE NR 809/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 85
 404. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 85
 405. 17a - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 84
 406. 25 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 84
 407. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 84
 408. W.Ryczek oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 84
 409. ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
  Wyświetleń: 84
 410. ZARZĄDZENIE NR 846/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 84
 411. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 83
 412. M.Chmurzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 83
 413. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 414. ZARZĄDZENIE NR 810/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 83
 415. ZARZĄDZENIE NR 831/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 3255D w Kamienicy wraz z budową oświetlenia w pasie drogi oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 83
 416. ZARZĄDZENIE NR 860/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 83
 417. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa – gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 83
 418. 23 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 82
 419. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 82
 420. ZARZĄDZENIE NR 826/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 82
 421. ZARZĄDZENIE NR 879/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 857/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Ślaskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 82
 422. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 82
 423. 21 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 81
 424. Statut
  Wyświetleń: 81
 425. Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 58
  Wyświetleń: 80
 426. Raport o stanie gminy za 2023 rok.
  Wyświetleń: 80
 427. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 80
 428. ZARZĄDZENIE NR 853/2023 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 80
 429. ZARZĄDZENIE NR 855/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/23 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 80
 430. ZARZĄDZENIE NR 858/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 80
 431. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego - 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 79
 432. Program 2024
  Wyświetleń: 79
 433. wrzesień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 79
 434. ZARZĄDZENIE NR 832/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  Wyświetleń: 79
 435. ZARZĄDZENIE NR 921/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 79
 436. 20 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 78
 437. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 04.08.2023 r.
  Wyświetleń: 78
 438. Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.11.2023 r.
  Wyświetleń: 78
 439. Wyniki naboru partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF
  Wyświetleń: 78
 440. ZARZĄDZENIE NR 827/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym „GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W OBIEKTYWNIE”, ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
  Wyświetleń: 78
 441. ZARZĄDZENIE NR 830/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 78
 442. ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Wyświetleń: 78
 443. 10 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 77
 444. 22 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 77
 445. 22 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 77
 446. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 27.04.2023 r.
  Wyświetleń: 77
 447. Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 77
 448. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 77
 449. ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 77
 450. ZARZĄDZENIE NR 859/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 77
 451. ZARZĄDZENIE NR 905/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 77
 452. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 16.10.2023 r.
  Wyświetleń: 76
 453. Petycje składane do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 76
 454. ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 76
 455. ZARZĄDZENIE NR 811/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 76
 456. ZARZĄDZENIE NR 976/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 76
 457. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie (obręb Młynowiec)
  Wyświetleń: 76
 458. Informacja o bezpłatnym dowozie dla wyborców
  Wyświetleń: 75
 459. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego - 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 75
 460. Sprzedaż działki 90/1 w Kamienicy
  Wyświetleń: 75
 461. ZARZĄDZENIE NR 862/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 75
 462. ZARZĄDZENIE NR 864/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 75
 463. ZARZĄDZENIE NR 880/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 75
 464. 12 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 74
 465. 18 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 74
 466. 19 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 74
 467. 20 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 74
 468. ZARZĄDZENIE NR 841/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat część nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 74
 469. ZARZĄDZENIE NR 842/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 74
 470. 21 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 73
 471. decyzja
  Wyświetleń: 73
 472. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 73
 473. S.Dobrowolski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 73
 474. ZARZĄDZENIE NR 885/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 73
 475. 2023
  Wyświetleń: 72
 476. Petycje
  Wyświetleń: 72
 477. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 72
 478. ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 72
 479. 17a - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 71
 480. 23 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 71
 481. podjęcie postepowania
  Wyświetleń: 71
 482. ZARZĄDZENIE NR 808/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 71
 483. ZARZĄDZENIE NR 871/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 71
 484. ZARZĄDZENIE NR 894/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 71
 485. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 08.08.2023 r.
  Wyświetleń: 70
 486. Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 70
 487. ZARZĄDZENIE NR 869/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 70
 488. ZARZĄDZENIE NR 873/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.
  Wyświetleń: 70
 489. ZARZĄDZENIE NR 884/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów konstrukcyjnych na remont pomostu głównego w ramach modernizacji Zalewu w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 70
 490. 18a - odp. wnioski-zapytania BESKID
  Wyświetleń: 69
 491. Grudzień
  Wyświetleń: 69
 492. ZARZĄDZENIE NR 866/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 69
 493. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 68
 494. Zaproszenie do negocjacji - transport gminny
  Wyświetleń: 68
 495. ZARZĄDZENIE NR 974/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku oraz aktualizacji statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
  Wyświetleń: 68
 496. Sprzedaż działki 449/11 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 67
 497. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 67
 498. ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2022/2023.
  Wyświetleń: 67
 499. ZARZĄDZENIE NR 906/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 67
 500. ZARZĄDZENIE NR 919/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 67
 501. 18 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 66
 502. na 2023
  Wyświetleń: 66
 503. ZARZĄDZENIE NR 813/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 66
 504. ZARZĄDZENIE NR 953/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Wyświetleń: 66
 505. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 66
 506. Instytucje samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w województwie dolnośląskim w 2023 roku
  Wyświetleń: 65
 507. ZARZĄDZENIE NR 878/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 65
 508. ZARZĄDZENIE NR 920/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 65
 509. 24 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 64
 510. 25 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 64
 511. D.Gulij oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 64
 512. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 64
 513. ZARZĄDZENIE NR 877/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 64
 514. ZARZĄDZENIE NR 975/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 64
 515. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie Młynowiec
  Wyświetleń: 63
 516. ZARZĄDZENIE NR 984/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie II.
  Wyświetleń: 63
 517. [file,id_cms='409',type='url']
  Wyświetleń: 62
 518. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 62
 519. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku
  Wyświetleń: 62
 520. ZARZĄDZENIE NR 881/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 62
 521. ZARZĄDZENIE NR 882/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT".
  Wyświetleń: 62
 522. ZARZĄDZENIE NR 899/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.
  Wyświetleń: 62
 523. ZARZĄDZENIE NR 909/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 524. ZARZĄDZENIE NR 926/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali najmu socjalnego w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim oraz w budynkach przy ul. Morawka 42 i 43 w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 61
 525. ZARZĄDZENIE NR 938/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 61
 526. ZARZĄDZENIE NR 940/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu rozliczenia CO i CW w lokalu mieszkalnym położonym w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 61
 527. ZARZĄDZENIE NR 986/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu w celu dojścia do drogi publicznej na nieruchomości należącej do Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 61
 528. Skład Rady Miejskiej IX kadencji
  Wyświetleń: 60
 529. ZARZĄDZENIE NR 883/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 60
 530. ZARZĄDZENIE NR 927/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 60
 531. ZARZĄDZENIE NR 977/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zbiórkę makulatury.
  Wyświetleń: 60
 532. Dokumenty
  Wyświetleń: 59
 533. ZARZĄDZENIE NR 872/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 534. ZARZĄDZENIE NR 923/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych położonych w Stroniu Śląskim i Strachocinie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 535. ZARZĄDZENIE NR 925/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 59
 536. ZARZĄDZENIE NR 942/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 59
 537. ZARZĄDZENIE NR 949/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 59
 538. ZARZĄDZENIE NR 960/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 539. ZARZĄDZENIE NR 981/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do SIM Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.
  Wyświetleń: 59
 540. 15 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 58
 541. D.Chromiec oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 58
 542. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 30.10.2023 r
  Wyświetleń: 58
 543. grudzień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 58
 544. ZARZĄDZENIE NR 929/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 58
 545. ZARZĄDZENIE NR 946/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 58
 546. ZARZĄDZENIE NR 947/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 58
 547. ZARZĄDZENIE NR 952/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
  Wyświetleń: 58
 548. ZARZĄDZENIE NR 985/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim’’.
  Wyświetleń: 58
 549. 2024
  Wyświetleń: 57
 550. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.10.2023 r.
  Wyświetleń: 57
 551. ZARZĄDZENIE NR 875/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 57
 552. ZARZĄDZENIE NR 876/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 57
 553. ZARZĄDZENIE NR 915/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 57
 554. ZARZĄDZENIE NR 916/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”.
  Wyświetleń: 57
 555. ZARZĄDZENIE NR 989/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2024.
  Wyświetleń: 57
 556. ZARZĄDZENIE NR 891/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 56
 557. ZARZĄDZENIE NR 892/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: Regulaminu pobierania opłaty z automatu wrzutowego samoobsługowego toalety publicznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 56
 558. ZARZĄDZENIE NR 904/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę nawierzchni pomostu na Zalewie w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 56
 559. ZARZĄDZENIE NR 907/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 56
 560. ZARZĄDZENIE NR 918/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 56
 561. ZARZĄDZENIE NR 956/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł, w związku z ustawą z dnia 13 kwietna 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).
  Wyświetleń: 56
 562. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 55
 563. ZARZĄDZENIE NR 901/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 55
 564. ZARZĄDZENIE NR 939/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie promocji Gminy Stronie Śląskie poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych.
  Wyświetleń: 55
 565. ZARZĄDZENIE NR 968/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 55
 566. ZARZĄDZENIE NR 969/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 937/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 55
 567. ZARZĄDZENIE NR 982/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 55
 568. ZARZĄDZENIE NR 890/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 54
 569. ZARZĄDZENIE NR 937/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 54
 570. ZARZĄDZENIE NR 958/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 54
 571. ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 53
 572. ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 53
 573. ZARZĄDZENIE NR 928/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 53
 574. ZARZĄDZENIE NR 930/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
  Wyświetleń: 53
 575. ZARZĄDZENIE NR 943/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 576. ZARZĄDZENIE NR 972/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2023/2024.
  Wyświetleń: 53
 577. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - kwalifikacja wojskowa 2024
  Wyświetleń: 52
 578. ZARZĄDZENIE NR 7/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/24 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 52
 579. ZARZĄDZENIE NR 887/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
  Wyświetleń: 52
 580. ZARZĄDZENIE NR 910/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 52
 581. ZARZĄDZENIE NR 944/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 52
 582. ZARZĄDZENIE NR 955/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania.
  Wyświetleń: 52
 583. ZARZĄDZENIE NR 983/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 52
 584. ZARZĄDZENIE NR 886/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 51
 585. ZARZĄDZENIE NR 914/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 51
 586. ZARZĄDZENIE NR 932/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 51
 587. ZARZĄDZENIE NR 950/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 51
 588. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 51
 589. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 22.12.2023 r.
  Wyświetleń: 50
 590. Skład Komisji Rady Miejskiej IX kadencji
  Wyświetleń: 50
 591. ZARZĄDZENIE NR 903/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na okres do sześciu lat.
  Wyświetleń: 50
 592. ZARZĄDZENIE NR 924/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 50
 593. ZARZĄDZENIE NR 948/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 50
 594. 26 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 49
 595. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 49
 596. ZARZĄDZENIE NR 936/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej nr 119903 D we wsi Goszów.
  Wyświetleń: 49
 597. ZARZĄDZENIE NR 941/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla Strażników Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 49
 598. ZARZĄDZENIE NR 963/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówiena publicznego na: Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  Wyświetleń: 49
 599. A.Sawicki oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Członka Zarządu
  Wyświetleń: 48
 600. S. Jaśkiewicz oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Prezesa Zarządu
  Wyświetleń: 48
 601. ZARZĄDZENIE NR 889/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 48
 602. ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 48
 603. ZARZĄDZENIE NR 900/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 48
 604. ZARZĄDZENIE NR 970/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 48
 605. K. Niebora oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Prezesa Zarządu
  Wyświetleń: 47
 606. Obwieszczenie ZIT POF o przystąpieniu do strategicznej oceny odziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 47
 607. ZARZĄDZENIE 951/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 47
 608. ZARZĄDZENIE NR 1003/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 47
 609. ZARZĄDZENIE NR 934/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promujące segregację odpadów komunalnych wśród młodzieży Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 47
 610. ZARZĄDZENIE NR 935/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Stary Gierałtów i Bolesławów.
  Wyświetleń: 47
 611. ZARZĄDZENIE NR 994/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 47
 612. ZARZĄDZENIE NR 945/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 46
 613. ZARZĄDZENIE NR 959/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 46
 614. ZARZĄDZENIE NR 971/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 46
 615. ZARZĄDZENIE NR 980/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 616. ZARZĄDZENIE NR 896/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 45
 617. ZARZĄDZENIE NR 902/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do sześciu lat po 1 m² powierzchni w czterech budynkach należących do Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na umocowanie czujników jakości powietrza oraz monitorów odczytu danych.
  Wyświetleń: 45
 618. ZARZĄDZENIE NR 908/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 45
 619. ZARZĄDZENIE NR 954/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 45
 620. ZARZĄDZENIE NR 966/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 614/09 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego do spraw zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 45
 621. ZARZĄDZENIE NR 973/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2023/2024.
  Wyświetleń: 45
 622. 26 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 44
 623. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 44
 624. ZARZĄDZENIE NR 987 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Strachocinie 38 C, 57-550 Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 44
 625. Konsultacje społeczne Strategii ZIT POF
  Wyświetleń: 43
 626. ZARZĄDZENIE NR 1017/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 43
 627. ZARZĄDZENIE NR 895/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 874/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 43
 628. ZARZĄDZENIE NR 911/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/381/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 43
 629. ZARZĄDZENIE NR 933/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 43
 630. ZARZĄDZENIE NR 957/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Wyświetleń: 43
 631. ZARZĄDZENIE NR 967/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 43
 632. ZARZĄDZENIE NR 999/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja dróg polegająca na przebudowie i remoncie drogi nr 100 i drogi nr 13 w obrębie Strachocin”.
  Wyświetleń: 43
 633. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 20.11.2023 r.
  Wyświetleń: 42
 634. Informacja o zmianie godz. Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 22.12.2023 r.pdf
  Wyświetleń: 42
 635. Marzec
  Wyświetleń: 42
 636. Styczeń
  Wyświetleń: 42
 637. ZARZĄDZENIE NR 1004/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 638. ZARZĄDZENIE NR 912/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 42
 639. 4 - odp. interpelacja
  Wyświetleń: 41
 640. Informacja o zmianie godziny posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 41
 641. Wybory do Izb Rolniczych 2023
  Wyświetleń: 41
 642. ZARZĄDZENIE NR 1013/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 41
 643. ZARZĄDZENIE NR 922/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 41
 644. ZARZĄDZENIE NR 978/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 41
 645. Program 2024
  Wyświetleń: 40
 646. ZARZĄDZENIE NR 1000/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Bolesławów i Stary Gierałtów’’.
  Wyświetleń: 40
 647. 24 - odp. wnioski-zapytania - 2
  Wyświetleń: 39
 648. Starosta Kłodzki obiweszczenie ZPAIB.6740.14.2.2021.AB7
  Wyświetleń: 39
 649. styczeń 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 39
 650. ZARZĄDZENIE NR 979/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 39
 651. ZARZĄDZENIE NR 990/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie i budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim” Część I Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie.
  Wyświetleń: 39
 652. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 38
 653. K.Irzyński oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
  Wyświetleń: 38
 654. Wody Polskie Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.396.2023.TD
  Wyświetleń: 38
 655. ZARZĄDZENIE NR 997/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa remizy w Bolesławowie i budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim” Część II Budowa kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 38
 656. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 37
 657. 2024/2025
  Wyświetleń: 37
 658. Obwieszczenie Starosty z dnia 15 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 659. R.Wiktor oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
  Wyświetleń: 37
 660. ZARZĄDZENIE NR 988/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 37
 661. ZARZĄDZENIE NR 992/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 37
 662. Luty
  Wyświetleń: 36
 663. ZARZĄDZENIE NR 1047/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 664. ZARZĄDZENIE NR 993/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie gminnych terenów w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 36
 665. ZARZĄDZENIE NR 1001/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 35
 666. Konkurs w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 34
 667. Nieodpłatne przekazanie działek na rzecz Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 34
 668. Wody Polskie Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.401.2023.TD
  Wyświetleń: 34
 669. ZARZĄDZENIE NR 1026/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 34
 670. ZARZĄDZENIE NR 964/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 34
 671. 4 - interpelacja
  Wyświetleń: 33
 672. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.14.2022.AB7
  Wyświetleń: 33
 673. ZARZĄDZENIE NR 961/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 33
 674. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn.11.03.2024 r.
  Wyświetleń: 33
 675. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 32
 676. Ogłoszenie Prezesa ZWiK o sprzedaży urządzenia ciśnieniowego Orkan
  Wyświetleń: 32
 677. ZARZĄDZENIE NR 1011/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 32
 678. ZARZĄDZENIE NR 998/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej i Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim’’.
  Wyświetleń: 32
 679. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 31
 680. ZARZĄDZENIE NR 1002/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 31
 681. ZARZĄDZENIE NR 1043/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 31
 682. ZARZĄDZENIE NR 965/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 31
 683. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 684. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 29.11.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 685. Kontakt:
  Wyświetleń: 30
 686. Maj - IX kadencja
  Wyświetleń: 30
 687. ZARZĄDZENIE NR 1034/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 30
 688. ZARZĄDZENIE NR 995/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 30
 689. ZARZĄDZENIE NR 1027/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 29
 690. 1- wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 28
 691. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 26.01.2024 r.
  Wyświetleń: 28
 692. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 25.01.2024 r.
  Wyświetleń: 28
 693. Obwieszczenie ZPIAB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 28
 694. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 28
 695. Wody Polskie Zawiadomienie VN.ZUZ.4210.61.2024.WB
  Wyświetleń: 28
 696. Wykaz kąpielisk 2024
  Wyświetleń: 28
 697. ZARZĄDZENIE NR 1033/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2024 roku.
  Wyświetleń: 28
 698. ZARZĄDZENIE NR 1041/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 28
 699. ZARZĄDZENIE NR 991/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 28
 700. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 27
 701. ZARZĄDZENIE NR 1013/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 27
 702. ZARZĄDZENIE NR 1020/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 27
 703. ZARZĄDZENIE NR 1050/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 27
 704. ZARZĄDZENIE NR 1067/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 27
 705. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.104.2021.AB7
  Wyświetleń: 26
 706. Sprzedaż działek pod garaże przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 26
 707. ZARZĄDZENIE NR 1008/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 26
 708. ZARZĄDZENIE NR 1010/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 26
 709. ZARZĄDZENIE NR 1018/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 roku.
  Wyświetleń: 26
 710. ZARZĄDZENIE NR 1024/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 26
 711. ZARZĄDZENIE NR 1060/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 26
 712. ZARZĄDZENIE NR 1068/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 26
 713. ZARZĄDZENIE NR 962/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 26
 714. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 25
 715. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 25.03.2024 r.
  Wyświetleń: 25
 716. ZARZĄDZENIE NR 1006/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów”.
  Wyświetleń: 25
 717. ZARZĄDZENIE NR 1012/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
  Wyświetleń: 25
 718. ZARZĄDZENIE NR 1016/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu Dacia Duster będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 25
 719. ZARZĄDZENIE NR 1019/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 25
 720. ZARZĄDZENIE NR 1030/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 25
 721. ZARZĄDZENIE NR 1044/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością w/g normy PN - EN ISO 9001:2015 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 25
 722. ZARZĄDZENIE NR 1053/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 25
 723. ZARZĄDZENIE NR 1057/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 25
 724. ZARZĄDZENIE NR 1058/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 25
 725. ZARZĄDZENIE NR 1062/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na wieży widokowej (Śnieżnik 1425 m n.p.m.).
  Wyświetleń: 25
 726. ZARZĄDZENIE NR 1069/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 25
 727. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 728. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 729. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 730. 6 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 731. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.55.2022.AB7
  Wyświetleń: 24
 732. ZARZĄDZENIE NR 1005/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 24
 733. ZARZĄDZENIE NR 1028/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 24
 734. ZARZĄDZENIE NR 1031/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 24
 735. ZARZĄDZENIE NR 1039/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT".
  Wyświetleń: 24
 736. ZARZĄDZENIE NR 1056/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 24
 737. 2023
  Wyświetleń: 23
 738. luty 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 23
 739. Obwieszczenie RDOŚ
  Wyświetleń: 23
 740. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.19.2023.AB7
  Wyświetleń: 23
 741. Przebudowa drogi gminnej nr 119902D w Starym Gierałtowie
  Wyświetleń: 23
 742. Strategia Energetyczna Ziemi Kłodzkiej - wyłożenie do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 23
 743. Strategia rozwoju wsi Kamienica
  Wyświetleń: 23
 744. ZARZĄDZENIE NR 1014/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 23
 745. ZARZĄDZENIE NR 1023/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 23
 746. ZARZĄDZENIE NR 1025/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 23
 747. ZARZĄDZENIE NR 1064/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Wyświetleń: 23
 748. ZARZĄDZENIE NR 1072/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania nowych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 23
 749. maj 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 22
 750. ZARZĄDZENIE NR 1007/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację ulicy Sportowej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 22
 751. ZARZĄDZENIE NR 1009/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 22
 752. ZARZĄDZENIE NR 1022/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/381/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 22
 753. ZARZĄDZENIE NR 1042/2024 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 22
 754. ZARZĄDZENIE NR 1061/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I.
  Wyświetleń: 22
 755. Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 03.04.2024 r.
  Wyświetleń: 21
 756. kwiecień 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 21
 757. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAIB.6740.14.19.2023.AB7 - kopia
  Wyświetleń: 21
 758. Strategia rozwoju wsi Bolesławów
  Wyświetleń: 21
 759. ZARZĄDZENIE NR 1032/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów.
  Wyświetleń: 21
 760. ZARZĄDZENIE NR 1051/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 21
 761. ZARZĄDZENIE NR 1054/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 21
 762. ZARZĄDZENIE NR 1055/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/475/23 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 21
 763. ZARZĄDZENIE NR 1059/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 21
 764. ZARZĄDZENIE NR 1080/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2023 rok.
  Wyświetleń: 21
 765. ZARZĄDZENIE NR 15/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 21
 766. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 28.02.2024 r.
  Wyświetleń: 20
 767. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 20
 768. Wody Polskie Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.45.2023.TD
  Wyświetleń: 20
 769. Wody Polskie zawiadomienie VN.ZUZ.4210.77.2024.TD
  Wyświetleń: 20
 770. ZARZĄDZENIE NR 1015/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 20
 771. ZARZĄDZENIE NR 1052/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 20
 772. ZARZĄDZENIE NR 1076/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 20
 773. ZARZĄDZENIE NR 12/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 20
 774. marzec 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 19
 775. ZARZĄDZENIE NR 1029/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 19
 776. ZARZĄDZENIE NR 1036/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 19
 777. ZARZĄDZENIE NR 1048/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Dolnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 19
 778. ZARZĄDZENIE NR 1049/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 19
 779. ZARZĄDZENIE NR 1063/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 621/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 19
 780. ZARZĄDZENIE NR 1074/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 19
 781. ZARZĄDZENIE NR 1045/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 18
 782. Rada Seniorów - II kadencja
  Wyświetleń: 17
 783. ZARZĄDZENIE NR 1/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 17
 784. ZARZĄDZENIE NR 1021/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 17
 785. ZARZĄDZENIE NR 996/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 17
 786. czerwiec 2024 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 16
 787. ZARZĄDZENIE NR 1038/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 16
 788. ZARZĄDZENIE NR 1046/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania stałej komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 789. ZARZĄDZENIE NR 1073/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2024 roku.
  Wyświetleń: 16
 790. ZARZĄDZENIE NR 1035/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 791. ZARZĄDZENIE NR 1066/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
  Wyświetleń: 15
 792. ZARZĄDZENIE NR 1071/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I.
  Wyświetleń: 15
 793. ZARZĄDZENIE NR 11/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.
  Wyświetleń: 15
 794. ZARZĄDZENIE NR 2/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 15
 795. ZARZĄDZENIE NR 1061/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I.
  Wyświetleń: 14
 796. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 07.02.2024 r.
  Wyświetleń: 13
 797. Informacje dla wyborcy PE 2024
  Wyświetleń: 13
 798. ZARZĄDZENIE NR 1040/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwację zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa.
  Wyświetleń: 13
 799. ZARZĄDZENIE NR 1070/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 13
 800. ZARZĄDZENIE NR 9/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2024/2025 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 801. ZARZĄDZENIE NR 1075/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 12
 802. 7 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 11
 803. ZARZĄDZENIE NR 13/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Wyświetleń: 11
 804. ZARZĄDZENIE NR 6/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 805. Kwiecień - VIII kadencja
  Wyświetleń: 10
 806. Rada Seniorów - I kadencja
  Wyświetleń: 10
 807. ZARZĄDZENIE NR 10/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 808. ZARZĄDZENIE NR 1037/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 10
 809. ZARZĄDZENIE NR 5/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 10
 810. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 06.06.2024 r.
  Wyświetleń: 9
 811. ZARZĄDZENIE NR 1077/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 9
 812. ZARZĄDZENIE NR 8/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2024/2025 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 9
 813. ZARZĄDZENIE NR 16/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 8
 814. ZARZĄDZENIE NR 4/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Kościelnej w Bolesławowie.
  Wyświetleń: 8
 815. ZARZĄDZENIE NR 8/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2024/2025 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 8
 816. 7 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 7
 817. ZARZĄDZENIE NR 1078/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 7
 818. ZARZĄDZENIE NR 1079/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/475/23 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 7
 819. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.06.2024 r.
  Wyświetleń: 6
 820. 2023
  Wyświetleń: 5
 821. Czerwiec
  Wyświetleń: 5
 822. ZARZĄDZENIE NR 14/24 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stronie Śląskie za 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 823. Raport o stanie gminy za 2022 rok.
  Wyświetleń: 3