Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 4532Luty: 6385Marzec: 7495Kwiecień: 6648Maj: 6890Czerwiec: 6658
Lipiec: 5514Sierpień: 7338Wrzesień: 9938Październik: 1043Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 68
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7928
 2. 2023
  Wyświetleń: 2497
 3. Sprzedaż tryb przetargowy
  Wyświetleń: 2267
 4. Sprzedaż bezprzetargowa
  Wyświetleń: 1596
 5. Dzierżawy przetargowe
  Wyświetleń: 1507
 6. ogłoszenia 2023
  Wyświetleń: 1119
 7. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 883
 8. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 848
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 843
 10. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 830
 11. Nabór na stanowiska urzędnicze 2023
  Wyświetleń: 783
 12. Dzierżawy bezprzetargowe
  Wyświetleń: 737
 13. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 683
 14. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 666
 15. Gmina
  Wyświetleń: 656
 16. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 593
 17. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2023
  Wyświetleń: 580
 18. Zamówienia publiczne od 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 518
 19. Jednostki Pomocnicze (Sołectwa)
  Wyświetleń: 472
 20. Interpelacje i zapytania Radnych - 2023 r.
  Wyświetleń: 462
 21. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Wyświetleń: 461
 22. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 24 w Goszowie i 330_10 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 442
 23. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 427
 24. Uchwały
  Wyświetleń: 420
 25. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 414
 26. Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 393
 27. Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji
  Wyświetleń: 376
 28. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 44B
  Wyświetleń: 373
 29. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 369
 30. Protokoły z posiedzeń Komisji 2023
  Wyświetleń: 349
 31. ROK 2023
  Wyświetleń: 343
 32. Konkurs 2023
  Wyświetleń: 338
 33. Burmistrz
  Wyświetleń: 319
 34. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 317
 35. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 118/24 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 316
 36. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 288
 37. ogłoszenia
  Wyświetleń: 283
 38. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 277
 39. IV nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 274
 40. II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 272
 41. Spółki Gminne
  Wyświetleń: 269
 42. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Stroniu Śląskim (wieś) nr 118/24
  Wyświetleń: 259
 43. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 256
 44. Plan pracy Komisji
  Wyświetleń: 251
 45. Zakup preferencyjny węgla
  Wyświetleń: 228
 46. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 227
 47. Studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 226
 48. Sprzedaż działki 281/7 w Starym Gierałtowie
  Wyświetleń: 220
 49. Plan pracy
  Wyświetleń: 216
 50. Sprzedaż działki nr 82 w Stroniu Śląskim (przy ul. Okrężnej)
  Wyświetleń: 211
 51. Instytucja Kultury
  Wyświetleń: 208
 52. 2023
  Wyświetleń: 207
 53. Przedszkole Miejskie
  Wyświetleń: 206
 54. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 205
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 201
 56. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 201
 57. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 194
 58. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 190
 59. Konkursy
  Wyświetleń: 189
 60. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 187
 61. Projekty, uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 187
 62. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 187
 63. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego - Kościuszki 58/8
  Wyświetleń: 186
 64. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 185
 65. 2023
  Wyświetleń: 183
 66. Pliki GML
  Wyświetleń: 182
 67. Zespół Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 182
 68. 2022
  Wyświetleń: 181
 69. Skład Komisji
  Wyświetleń: 178
 70. Przeciwdziałanie uzależnieniom
  Wyświetleń: 177
 71. III nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 176
 72. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości
  Wyświetleń: 173
 73. przetarg na dzierżawę działki nr 74_2 obręb Sienna
  Wyświetleń: 172
 74. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 172
 75. na 2023 rok
  Wyświetleń: 170
 76. Postępowania środowiskowe
  Wyświetleń: 169
 77. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 168
 78. Styczeń
  Wyświetleń: 166
 79. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 161
 80. Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 160
 81. Sprzedaż działki nr 330/10 w Stroniu Śląskim (przy ul. Mickiewicza)
  Wyświetleń: 160
 82. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 159
 83. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 158
 84. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.328.2022.KK
  Wyświetleń: 157
 85. Kodeks etyczny Radnych
  Wyświetleń: 150
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 149
 87. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 148
 88. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 143
 89. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 143
 90. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 142
 91. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 142
 92. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 141
 93. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 141
 94. Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 139
 95. Programy współpracy
  Wyświetleń: 139
 96. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 139
 97. Pobierz programy
  Wyświetleń: 138
 98. Bolesławów (Bolesławów, Nowa Morawa)
  Wyświetleń: 131
 99. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 131
 100. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 128
 101. Skład Komisji Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 126
 102. Kwiecień
  Wyświetleń: 123
 103. MPZP Sienna i Janowa Góra - obszar 3 Dz.Urz.Woj. 2023.2577 z dn.19.04.2023
  Wyświetleń: 122
 104. Grudzień
  Wyświetleń: 121
 105. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 121
 106. Protokoły z posiedzeń Komisji 2022
  Wyświetleń: 120
 107. Stary Gierałtów
  Wyświetleń: 120
 108. Organy Sołectw
  Wyświetleń: 115
 109. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 114
 110. Żłobek Miejski
  Wyświetleń: 112
 111. Rejestr umów
  Wyświetleń: 109
 112. wykaz działki nr 1_33 obręb Stronie Lasy przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 107
 113. 1 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 105
 114. Centrum Edukacji, Turytyki i Kultury
  Wyświetleń: 105
 115. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 105
 116. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 105
 117. Wykaz Kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 105
 118. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 104
 119. Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  Wyświetleń: 103
 120. Rada Miejska
  Wyświetleń: 103
 121. Goszów (Goszów, Młynowiec)
  Wyświetleń: 102
 122. Podział Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 101
 123. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 101
 124. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 99
 125. styczeń 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 99
 126. Stara Morawa
  Wyświetleń: 98
 127. 2023/2024
  Wyświetleń: 97
 128. MPZP cz. Sienna
  Wyświetleń: 97
 129. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 96
 130. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.42.2022.AB7
  Wyświetleń: 96
 131. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 96
 132. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 95
 133. Program 2023
  Wyświetleń: 94
 134. Rejestr kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 94
 135. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 136. Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wykazu kąpielisk
  Wyświetleń: 94
 137. Kamienica
  Wyświetleń: 93
 138. na 2022 rok
  Wyświetleń: 93
 139. Informacja o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58/8 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 92
 140. kwiecień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 92
 141. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 92
 142. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.02.2023 r
  Wyświetleń: 88
 143. Informacje z wykonania budżetu 2022
  Wyświetleń: 86
 144. Marzec
  Wyświetleń: 86
 145. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 85
 146. Użyczenie
  Wyświetleń: 85
 147. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 84
 148. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24.01.2023 r.
  Wyświetleń: 84
 149. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023 r
  Wyświetleń: 83
 150. Kletno
  Wyświetleń: 83
 151. Luty
  Wyświetleń: 81
 152. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i i ich rodzin
  Wyświetleń: 81
 153. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 79
 154. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 79
 155. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku hotelowego z zagospodarowaniem terenu w Siennej.
  Wyświetleń: 79
 156. MPZP Sienna i Janowa Góra obszar 3
  Wyświetleń: 78
 157. 4 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 77
 158. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 77
 159. Informacja o zmianie terminu posiedzenia KIiPP - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 77
 160. Nowy Gierałtów (Nowy Gierałtów, Bielice)
  Wyświetleń: 77
 161. zmiana Studium cz. wsi Sienna
  Wyświetleń: 77
 162. Budowa zespołu budynków apatramentowo-hotelowych wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 76
 163. luty 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 76
 164. Rada Seniorów
  Wyświetleń: 76
 165. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2023 r
  Wyświetleń: 75
 166. Postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 75
 167. Stronie Wieś (Janowa Góra, Sienna, Stronie Śląskie)
  Wyświetleń: 75
 168. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 73
 169. Strachocin
  Wyświetleń: 73
 170. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 72
 171. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 72
 172. Ogłoszenie konkursu w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 72
 173. Rozbudowa, przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, ciagów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 72
 174. Statut
  Wyświetleń: 72
 175. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 71
 176. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 69
 177. ZARZĄDZENIE NR 814/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 178. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4211.9.2023.MM
  Wyświetleń: 69
 179. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 68
 180. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 68
 181. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 67
 182. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 66
 183. Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej
  Wyświetleń: 66
 184. Statut
  Wyświetleń: 66
 185. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 65
 186. Informacja o zmianie godz. Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 65
 187. obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.52.2022.AB7
  Wyświetleń: 65
 188. Postępowanie środowiskowe w sprawie Modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie
  Wyświetleń: 65
 189. Statut
  Wyświetleń: 64
 190. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 64
 191. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 63
 192. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.86.2023.WB
  Wyświetleń: 63
 193. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4217.1.2023.TD
  Wyświetleń: 63
 194. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 62
 195. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 62
 196. Informacja o zmianie godz. oraz dodatkowym temacie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 62
 197. Petycje składane do Burmistrza
  Wyświetleń: 62
 198. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 62
 199. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 62
 200. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 62
 201. 4 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 61
 202. Statut
  Wyświetleń: 61
 203. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 60
 204. Konsultacje w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 60
 205. Luty 2023
  Wyświetleń: 60
 206. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 60
 207. Statut
  Wyświetleń: 60
 208. ZARZĄDZENIE NR 844/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 60
 209. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.45.2023.TD
  Wyświetleń: 60
 210. 16 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 59
 211. 2022
  Wyświetleń: 59
 212. Informacja o zmianie terminu Komisji Budzetu i Finansów - 02.03.2023 r.
  Wyświetleń: 59
 213. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 59
 214. Statut
  Wyświetleń: 59
 215. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 59
 216. ZARZĄDZENIE NR 837/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 59
 217. ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskazania pracownika do zastępowania dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 59
 218. marzec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 58
 219. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.335.2022.MM
  Wyświetleń: 58
 220. Budowa ujęcia wody we wsi Sienna
  Wyświetleń: 57
 221. ZARZĄDZENIE NR 829/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 57
 222. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2023 r.
  Wyświetleń: 56
 223. 17 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 55
 224. ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 55
 225. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 55
 226. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.180.2023.WB
  Wyświetleń: 55
 227. 2022
  Wyświetleń: 54
 228. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 54
 229. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 54
 230. Programy współpracy
  Wyświetleń: 54
 231. Statut
  Wyświetleń: 54
 232. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 53
 233. Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 13.02.2023 r.
  Wyświetleń: 53
 234. Informacje z wykonania budżetu 2023
  Wyświetleń: 53
 235. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 236. Statut
  Wyświetleń: 53
 237. 13 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 52
 238. 7 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 52
 239. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 27.02.2023 r.
  Wyświetleń: 52
 240. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 52
 241. ZARZĄDZENIE NR 854/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 52
 242. 8 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 51
 243. obwieszczenie ZPAIB.6740.14.49.2022.AB7
  Wyświetleń: 51
 244. Sierpień
  Wyświetleń: 51
 245. ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 246. 9 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 50
 247. ZARZĄDZENIE NR 821/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 50
 248. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 50
 249. ZARZĄDZENIE NR 834/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 50
 250. ZARZĄDZENIE NR 836/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 251. ZARZĄDZENIE NR 838/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 50
 252. ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 50
 253. ZARZĄDZENIE NR 850/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 50
 254. zawiadomienie o zebranych dowodach
  Wyświetleń: 50
 255. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 49
 256. ZARZĄDZENIE NR 825/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 49
 257. ZARZĄDZENIE NR 835/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 49
 258. 11 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 48
 259. 15 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 48
 260. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19.04.2023 r.
  Wyświetleń: 48
 261. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy wsi Stronie Śląskie na Stronie Wieś
  Wyświetleń: 48
 262. Obwieszczenie ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 48
 263. ZARZĄDZENIE NR 820/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 48
 264. ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 48
 265. ZARZĄDZENIE NR 851/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 48
 266. 14 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 47
 267. 9 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 47
 268. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 47
 269. Statut
  Wyświetleń: 47
 270. 10 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 46
 271. 6 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 46
 272. 15 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 45
 273. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.49.2023.WB
  Wyświetleń: 45
 274. obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 44
 275. ODO - Urząd Miejski
  Wyświetleń: 44
 276. RMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim etap I”.
  Wyświetleń: 44
 277. 16 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 43
 278. 7 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 43
 279. Czerwiec
  Wyświetleń: 43
 280. ODO - Straż Miejska
  Wyświetleń: 43
 281. Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 43
 282. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 43
 283. Zabytki
  Wyświetleń: 43
 284. ZARZĄDZENIE NR 817/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 43
 285. ZARZĄDZENIE NR 823/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 43
 286. ZARZĄDZENIE NR 840/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 43
 287. ZARZĄDZENIE NR 846/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 43
 288. ZARZĄDZENIE NR 865/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 43
 289. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 43
 290. 12 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 42
 291. ZARZĄDZENIE NR 816/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 42
 292. ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
  Wyświetleń: 42
 293. ZARZĄDZENIE NR 839/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 42
 294. 11 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 41
 295. ZARZĄDZENIE NR 860/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 41
 296. 17 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 40
 297. Statut
  Wyświetleń: 40
 298. ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 40
 299. Zmiana MPZP cz. wsi Stara Morawa
  Wyświetleń: 40
 300. 13 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 39
 301. maj 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 39
 302. Obwieszczenie Wojewody IF.AB.7840.2.54.2022.JT
  Wyświetleń: 39
 303. ZARZĄDZENIE NR 826/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 39
 304. 2023
  Wyświetleń: 38
 305. Lipiec
  Wyświetleń: 38
 306. Maj
  Wyświetleń: 38
 307. T.Olszewski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 38
 308. ZARZĄDZENIE NR 809/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 38
 309. ZARZĄDZENIE NR 853/2023 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 38
 310. ZARZĄDZENIE NR 857/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 38
 311. ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Wyświetleń: 38
 312. ZARZĄDZENIE NR 874/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 38
 313. 10 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 37
 314. 14 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 37
 315. 19 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 37
 316. czerwiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 37
 317. ZARZĄDZENIE NR 810/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 37
 318. ZARZĄDZENIE NR 824/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 37
 319. 2022
  Wyświetleń: 36
 320. ZARZĄDZENIE NR 822/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 36
 321. 7 - wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 35
 322. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 35
 323. ZARZĄDZENIE NR 863/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
  Wyświetleń: 35
 324. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.05.2023 r.
  Wyświetleń: 34
 325. R.Nowak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 34
 326. Sprawozdania finansowe za 2022
  Wyświetleń: 34
 327. ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 34
 328. ZARZĄDZENIE NR 808/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 34
 329. ZARZĄDZENIE NR 811/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 34
 330. ZARZĄDZENIE NR 827/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym „GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W OBIEKTYWNIE”, ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
  Wyświetleń: 34
 331. ZARZĄDZENIE NR 855/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/23 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 34
 332. ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 34
 333. ZARZĄDZENIE NR 858/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 34
 334. ZARZĄDZENIE NR 859/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 34
 335. 8 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 33
 336. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 27.04.2023 r.
  Wyświetleń: 33
 337. Informacja o zmianie miejsca posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 09.05.2023 r.
  Wyświetleń: 33
 338. M.Ostrowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 33
 339. ZARZĄDZENIE NR 832/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  Wyświetleń: 33
 340. D.Chromiec oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 32
 341. MPZP cz. Stronie Lasy
  Wyświetleń: 32
 342. podjęcie postepowania
  Wyświetleń: 31
 343. ZARZĄDZENIE NR 843/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 31
 344. ZARZĄDZENIE NR 870/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2022/2023.
  Wyświetleń: 31
 345. 19 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 30
 346. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 347. Wrzesień
  Wyświetleń: 30
 348. ZARZĄDZENIE NR 813/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 30
 349. ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 30
 350. ZARZĄDZENIE NR 862/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 30
 351. 12 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 29
 352. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 353. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.05.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 354. lipiec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 29
 355. sierpień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 29
 356. ZARZĄDZENIE NR 831/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 3255D w Kamienicy wraz z budową oświetlenia w pasie drogi oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 29
 357. ZARZĄDZENIE NR 864/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu zachęcającego do segregacji odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 29
 358. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 28
 359. ZARZĄDZENIE NR 842/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 28
 360. ZARZĄDZENIE NR 866/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 28
 361. https://bip.stronie.pl/download//409/zawiadomienie-wody-polskie-2.pdf
  Wyświetleń: 27
 362. 18 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 27
 363. decyzja
  Wyświetleń: 27
 364. G.Konopka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 27
 365. J.Chilicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 27
 366. M.Lech oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 27
 367. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 27
 368. ZARZĄDZENIE NR 830/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 27
 369. ZARZĄDZENIE NR 841/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat część nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 27
 370. ZARZĄDZENIE NR 873/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.
  Wyświetleń: 27
 371. 18 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 26
 372. 7 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 26
 373. C.Chęś-Drańczuk oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 26
 374. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 20.06.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 375. M.Laskowska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 26
 376. ZARZĄDZENIE NR 878/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 26
 377. ZARZĄDZENIE NR 883/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 26
 378. ZARZĄDZENIE NR 905/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 26
 379. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 380. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 381. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 30.06.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 382. L.Kawecki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 25
 383. ZARZĄDZENIE NR 867/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 25
 384. ZARZĄDZENIE NR 879/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 857/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Ślaskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 25
 385. 18a- wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 24
 386. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 08.08.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 387. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 04.08.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 388. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 389. wrzesień 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 24
 390. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 24
 391. ZARZĄDZENIE NR 869/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 24
 392. ZARZĄDZENIE NR 875/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 24
 393. ZARZĄDZENIE NR 877/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 24
 394. ZARZĄDZENIE NR 880/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 24
 395. ZARZĄDZENIE NR 885/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 24
 396. 18a - odp. wnioski-zapytania PKS
  Wyświetleń: 23
 397. ZARZĄDZENIE NR 881/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 23
 398. 17a - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 22
 399. 18a - odp. wnioski-zapytania BESKID
  Wyświetleń: 22
 400. Dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 11.08.2023 r.
  Wyświetleń: 22
 401. J.Biczysko oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 22
 402. K.Irzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 22
 403. Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 22
 404. ZARZĄDZENIE NR 882/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT".
  Wyświetleń: 22
 405. ZARZĄDZENIE NR 886/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 22
 406. ZARZĄDZENIE NR 946/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.
  Wyświetleń: 22
 407. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 22
 408. T.Erdmański oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 21
 409. ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 21
 410. ZARZĄDZENIE NR 890/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 21
 411. ZARZĄDZENIE NR 894/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 21
 412. 17a - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 20
 413. BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 20
 414. Dokumenty
  Wyświetleń: 20
 415. J.Serafin oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 20
 416. M.Balicki oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 20
 417. Petycje
  Wyświetleń: 20
 418. ZARZĄDZENIE NR 871/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 20
 419. ZARZĄDZENIE NR 920/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 20
 420. ZARZĄDZENIE NR 925/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 20
 421. ZARZĄDZENIE NR 931/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 20
 422. ZARZĄDZENIE NR 942/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 20
 423. 21 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 19
 424. ZARZĄDZENIE NR 884/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów konstrukcyjnych na remont pomostu głównego w ramach modernizacji Zalewu w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 19
 425. ZARZĄDZENIE NR 887/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
  Wyświetleń: 19
 426. ZARZĄDZENIE NR 892/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: Regulaminu pobierania opłaty z automatu wrzutowego samoobsługowego toalety publicznej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 19
 427. ZARZĄDZENIE NR 907/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 19
 428. ZARZĄDZENIE NR 921/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 19
 429. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 18
 430. K.Kujawiak oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 18
 431. R.Sławik oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 18
 432. R.Wiktor oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 18
 433. Sz.Bora oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 18
 434. Z.Pakuła oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 18
 435. ZARZĄDZENIE NR 876/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 18
 436. ZARZĄDZENIE NR 891/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 18
 437. ZARZĄDZENIE NR 906/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 18
 438. ZARZĄDZENIE NR 909/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.
  Wyświetleń: 18
 439. ZARZĄDZENIE NR 910/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 18
 440. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 18
 441. K.Brzezicka oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 17
 442. W.Ryczek oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 17
 443. ZARZĄDZENIE NR 872/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 17
 444. ZARZĄDZENIE NR 908/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 17
 445. ZARZĄDZENIE NR 949/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 17
 446. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 17
 447. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 17
 448. 20 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 16
 449. G.Janiszewska oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 16
 450. ZARZĄDZENIE NR 913/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację dróg polegającą na przebudowie i remoncie drogi nr 100 i drogi nr 13 w obrębie Strachocin.
  Wyświetleń: 16
 451. ZARZĄDZENIE NR 919/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 452. ZARZĄDZENIE NR 932/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 16
 453. 15 - odp. wnioski-zapytania 2
  Wyświetleń: 15
 454. M.Chmurzyński oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 15
 455. S.Dobrowolski oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 15
 456. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 15
 457. ZARZĄDZENIE NR 889/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 15
 458. ZARZĄDZENIE NR 915/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 15
 459. D.Gulij oświadczenie majątkowe za 2022 r
  Wyświetleń: 14
 460. Dodatkowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego - 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 14
 461. ZARZĄDZENIE NR 899/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.
  Wyświetleń: 14
 462. ZARZĄDZENIE NR 926/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali najmu socjalnego w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim oraz w budynkach przy ul. Morawka 42 i 43 w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 14
 463. ZARZĄDZENIE NR 937/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 14
 464. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.218.2023.MM
  Wyświetleń: 14
 465. ZARZĄDZENIE NR 895/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 874/23 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 13
 466. ZARZĄDZENIE NR 896/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 467. ZARZĄDZENIE NR 918/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 468. ZARZĄDZENIE NR 940/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu rozliczenia CO i CW w lokalu mieszkalnym położonym w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 13
 469. ZARZĄDZENIE NR 941/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla Strażników Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 13
 470. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 13
 471. 20 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 12
 472. 21 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 12
 473. ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2023/2024 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 12
 474. ZARZĄDZENIE NR 904/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę nawierzchni pomostu na Zalewie w Starej Morawie.
  Wyświetleń: 12
 475. ZARZĄDZENIE NR 914/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 12
 476. ZARZĄDZENIE NR 924/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 12
 477. ZARZĄDZENIE NR 929/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 12
 478. ZARZĄDZENIE NR 934/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promujące segregację odpadów komunalnych wśród młodzieży Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 12
 479. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 12
 480. Instytucje samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w województwie dolnośląskim w 2023 roku
  Wyświetleń: 11
 481. Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 11
 482. ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 11
 483. ZARZĄDZENIE NR 928/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 11
 484. ZARZĄDZENIE NR 938/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 11
 485. ZARZĄDZENIE NR 939/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie promocji Gminy Stronie Śląskie poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych.
  Wyświetleń: 11
 486. ZARZĄDZENIE NR 943/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 487. Wyniki naboru partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF
  Wyświetleń: 10
 488. ZARZĄDZENIE NR 902/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do sześciu lat po 1 m² powierzchni w czterech budynkach należących do Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na umocowanie czujników jakości powietrza oraz monitorów odczytu danych.
  Wyświetleń: 10
 489. ZARZĄDZENIE NR 903/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonych do użyczenia na okres do sześciu lat.
  Wyświetleń: 10
 490. ZARZĄDZENIE NR 911/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/381/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 491. ZARZĄDZENIE NR 912/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 10
 492. ZARZĄDZENIE NR 923/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych położonych w Stroniu Śląskim i Strachocinie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 493. ZARZĄDZENIE NR 927/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 10
 494. ZARZĄDZENIE NR 944/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 10
 495. Informacja o zmianie godz. posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porzadku Publicznego - 28.09.2023 r.
  Wyświetleń: 9
 496. Wybory do Izb Rolniczych 2023
  Wyświetleń: 9
 497. ZARZĄDZENIE NR 901/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 9
 498. ZARZĄDZENIE NR 916/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”.
  Wyświetleń: 9
 499. ZARZĄDZENIE NR 922/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 9
 500. ZARZĄDZENIE NR 955/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania.
  Wyświetleń: 9
 501. ZARZĄDZENIE NR 930/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
  Wyświetleń: 8
 502. ZARZĄDZENIE NR 933/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 8
 503. ZARZĄDZENIE NR 936/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej nr 119903 D we wsi Goszów.
  Wyświetleń: 8
 504. ZARZĄDZENIE NR 950/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 8
 505. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 8
 506. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 8
 507. ZARZĄDZENIE NR 900/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 7
 508. ZARZĄDZENIE NR 935/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Stary Gierałtów i Bolesławów.
  Wyświetleń: 7
 509. ZARZĄDZENIE NR 948/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 7
 510. ZARZĄDZENIE NR 958/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 7
 511. ZARZĄDZENIE NR 947/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 6
 512. ZARZĄDZENIE NR 954/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 6
 513. Informacja o bezpłatnym dowozie dla wyborców
  Wyświetleń: 5
 514. ZARZĄDZENIE 951/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 5
 515. ZARZĄDZENIE NR 953/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Wyświetleń: 5
 516. ZARZĄDZENIE NR 945/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 4
 517. ZARZĄDZENIE NR 952/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
  Wyświetleń: 3
 518. ZARZĄDZENIE NR 956/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł, w związku z ustawą z dnia 13 kwietna 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).
  Wyświetleń: 3
 519. Październik
  Wyświetleń: 2
 520. ZARZĄDZENIE NR 957/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Wyświetleń: 2
 521. październik 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 1