Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 4532Luty: 6385Marzec: 5632Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 68
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2654
 2. 2023
  Wyświetleń: 622
 3. Sprzedaż tryb przetargowy
  Wyświetleń: 606
 4. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 545
 5. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 402
 6. ogłoszenia 2023
  Wyświetleń: 400
 7. Sprzedaż bezprzetargowa
  Wyświetleń: 379
 8. Dzierżawy przetargowe
  Wyświetleń: 345
 9. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 322
 10. Dzierżawy bezprzetargowe
  Wyświetleń: 311
 11. Nabór na stanowiska urzędnicze 2023
  Wyświetleń: 292
 12. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 245
 13. Gmina
  Wyświetleń: 222
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 213
 15. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 208
 16. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 190
 17. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 24 w Goszowie i 330_10 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 179
 18. Uchwały
  Wyświetleń: 178
 19. II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 174
 20. Protokoły z posiedzeń Komisji 2023
  Wyświetleń: 168
 21. Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji
  Wyświetleń: 161
 22. Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 151
 23. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 150
 24. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 137
 25. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 136
 26. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji 2023
  Wyświetleń: 136
 27. Konkurs 2023
  Wyświetleń: 134
 28. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 118/24 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 130
 29. Jednostki Pomocnicze (Sołectwa)
  Wyświetleń: 127
 30. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 126
 31. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego - Kościuszki 58/8
  Wyświetleń: 123
 32. Styczeń
  Wyświetleń: 117
 33. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 114
 34. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Wyświetleń: 113
 35. 2022
  Wyświetleń: 111
 36. Interpelacje i zapytania Radnych - 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 37. ROK 2023
  Wyświetleń: 103
 38. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.328.2022.KK
  Wyświetleń: 103
 39. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 102
 40. ogłoszenia
  Wyświetleń: 95
 41. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 93
 42. Plan pracy Komisji
  Wyświetleń: 90
 43. Spółki Gminne
  Wyświetleń: 89
 44. Zakup preferencyjny węgla
  Wyświetleń: 88
 45. Konkursy
  Wyświetleń: 85
 46. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych
  Wyświetleń: 79
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 77
 48. Plan pracy
  Wyświetleń: 75
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 71
 50. Przeciwdziałanie uzależnieniom
  Wyświetleń: 71
 51. Instytucja Kultury
  Wyświetleń: 69
 52. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 53. Studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 67
 54. 2023
  Wyświetleń: 66
 55. Burmistrz
  Wyświetleń: 65
 56. Projekty, uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 64
 57. Skład Komisji
  Wyświetleń: 63
 58. na 2023 rok
  Wyświetleń: 62
 59. Protokoły z posiedzeń Komisji 2022
  Wyświetleń: 62
 60. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 62
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 60
 62. przetarg na dzierżawę działki nr 74_2 obręb Sienna
  Wyświetleń: 56
 63. Plan pracy Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 64. Programy współpracy
  Wyświetleń: 55
 65. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 55
 66. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 55
 67. Przedszkole Miejskie
  Wyświetleń: 54
 68. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 54
 69. Grudzień
  Wyświetleń: 53
 70. Kodeks etyczny Radnych
  Wyświetleń: 51
 71. 1 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 50
 72. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 50
 73. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 49
 74. styczeń 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 49
 75. Organy Sołectw
  Wyświetleń: 48
 76. Skład Komisji Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 48
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 47
 78. Rada Miejska
  Wyświetleń: 47
 79. wykaz działki nr 1_33 obręb Stronie Lasy przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 47
 80. Obwieszczenie ZPAIB.6740.14.42.2022.AB7
  Wyświetleń: 46
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 45
 82. Bolesławów (Bolesławów, Nowa Morawa)
  Wyświetleń: 44
 83. Pliki GML
  Wyświetleń: 44
 84. Informacja o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58/8 w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 43
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 43
 86. Stary Gierałtów
  Wyświetleń: 43
 87. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 42
 88. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 41
 89. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 41
 90. Postępowania środowiskowe
  Wyświetleń: 38
 91. Program 2023
  Wyświetleń: 38
 92. Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wykazu kąpielisk
  Wyświetleń: 38
 93. MPZP cz. Sienna
  Wyświetleń: 37
 94. Rejestr kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 37
 95. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 37
 96. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 36
 97. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 36
 98. Wykaz Kąpielisk 2023
  Wyświetleń: 34
 99. Zamówienia publiczne od 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 34
 100. 2023/2024
  Wyświetleń: 32
 101. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023 r
  Wyświetleń: 32
 102. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 32
 103. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 32
 104. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 32
 105. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 31
 106. MPZP Sienna i Janowa Góra obszar 3
  Wyświetleń: 31
 107. Centrum Edukacji, Turytyki i Kultury
  Wyświetleń: 30
 108. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 30
 109. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24.01.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 110. luty 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 29
 111. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 29
 112. Stara Morawa
  Wyświetleń: 29
 113. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 29
 114. zmiana Studium cz. wsi Sienna
  Wyświetleń: 29
 115. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10.02.2023 r
  Wyświetleń: 28
 116. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2023 r
  Wyświetleń: 28
 117. Ogłoszenie konkursu w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 27
 118. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 27
 119. 1 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 26
 120. Informacja o zmianie terminu posiedzenia KIiPP - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 121. Kletno
  Wyświetleń: 26
 122. Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego nr ZPAiB.6740.14.60.2022.AB7
  Wyświetleń: 26
 123. Żłobek Miejski
  Wyświetleń: 26
 124. Kamienica
  Wyświetleń: 25
 125. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i i ich rodzin
  Wyświetleń: 25
 126. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 25
 127. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 25
 128. Zespół Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 25
 129. Nowy Gierałtów (Nowy Gierałtów, Bielice)
  Wyświetleń: 24
 130. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 24
 131. Stronie Wieś (Janowa Góra, Sienna, Stronie Śląskie)
  Wyświetleń: 24
 132. Goszów (Goszów, Młynowiec)
  Wyświetleń: 23
 133. Strachocin
  Wyświetleń: 23
 134. Luty
  Wyświetleń: 22
 135. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie
  Wyświetleń: 21
 136. Luty 2023
  Wyświetleń: 21
 137. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 21
 138. 2 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 20
 139. Informacja o zmianie godz. Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 20
 140. Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej
  Wyświetleń: 20
 141. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 19
 142. ZARZĄDZENIE NR 834/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 19
 143. Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 18
 144. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 18
 145. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 18
 146. Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 13.02.2023 r.
  Wyświetleń: 17
 147. Plan pracy Komisji Rady Miejskiej - 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 148. Budowa zespołu budynków apatramentowo-hotelowych wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 16
 149. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 16
 150. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku hotelowego z zagospodarowaniem terenu w Siennej.
  Wyświetleń: 16
 151. ZARZĄDZENIE NR 837/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 16
 152. ZARZĄDZENIE NR 849/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 16
 153. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 16
 154. Marzec
  Wyświetleń: 15
 155. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 15
 156. ZARZĄDZENIE NR 815/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 157. ZARZĄDZENIE NR 816/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 15
 158. ZARZĄDZENIE NR 838/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 15
 159. ZARZĄDZENIE NR 852/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskazania pracownika do zastępowania dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 15
 160. 2 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 14
 161. Informacja o zmianie godz. oraz dodatkowym temacie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 14
 162. Postępowanie środowiskowe w sprawie Modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie
  Wyświetleń: 14
 163. ZARZĄDZENIE NR 817/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 14
 164. ZARZĄDZENIE NR 821/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 14
 165. ZARZĄDZENIE NR 823/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 14
 166. ZARZĄDZENIE NR 825/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 14
 167. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 14
 168. ZARZĄDZENIE NR 835/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 14
 169. 3 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 13
 170. na 2022 rok
  Wyświetleń: 13
 171. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 13
 172. Programy współpracy
  Wyświetleń: 13
 173. Rozbudowa, przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, ciagów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z infrastrukturą w Siennej.
  Wyświetleń: 13
 174. ZARZĄDZENIE NR 814/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 175. ZARZĄDZENIE NR 818/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
  Wyświetleń: 13
 176. ZARZĄDZENIE NR 820/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych.
  Wyświetleń: 13
 177. ZARZĄDZENIE NR 844/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 13
 178. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2023 r.
  Wyświetleń: 12
 179. Informacja o zmianie terminu Komisji Rozwoju Gospodarczego - 28.02.2023 r.
  Wyświetleń: 12
 180. Obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
  Wyświetleń: 12
 181. obwieszczenie Starosty Kłodzkiego ZPAIB.6740.14.52.2022.AB7
  Wyświetleń: 12
 182. RMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „Modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim etap I”.
  Wyświetleń: 12
 183. ZARZĄDZENIE NR 809/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 12
 184. ZARZĄDZENIE NR 836/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 185. ZARZĄDZENIE NR 840/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 12
 186. 4 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 11
 187. 5 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 11
 188. Dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 11
 189. Postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW w Stroniu Śląskim
  Wyświetleń: 11
 190. ZARZĄDZENIE NR 808/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 11
 191. ZARZĄDZENIE NR 811/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 11
 192. ZARZĄDZENIE NR 813/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 11
 193. ZARZĄDZENIE NR 819/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 11
 194. ZARZĄDZENIE NR 822/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślaskie.
  Wyświetleń: 11
 195. ZARZĄDZENIE NR 839/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.
  Wyświetleń: 11
 196. ZARZĄDZENIE NR 853/2023 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 11
 197. Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17.02.2023 r.
  Wyświetleń: 10
 198. ZARZĄDZENIE NR 807/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
  Wyświetleń: 10
 199. ZARZĄDZENIE NR 824/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Dolnośląskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetleń: 10
 200. ZARZĄDZENIE NR 833/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2023 roku.
  Wyświetleń: 10
 201. ZARZĄDZENIE NR 845/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 10
 202. ZARZĄDZENIE NR 848/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 10
 203. ZARZĄDZENIE NR 850/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w trakcie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 10
 204. ZARZĄDZENIE NR 851/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 10
 205. 2023
  Wyświetleń: 9
 206. Informacja o zmianie terminu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 9
 207. marzec 2023 - informacja o posiedzeniu komisji
  Wyświetleń: 9
 208. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 9
 209. Statut
  Wyświetleń: 9
 210. ZARZĄDZENIE NR 829/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 9
 211. ZARZĄDZENIE NR 831/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 3255D w Kamienicy wraz z budową oświetlenia w pasie drogi oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 9
 212. ZARZĄDZENIE NR 832/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  Wyświetleń: 9
 213. ZARZĄDZENIE NR 846/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 9
 214. Informacja o zmianie terminu Komisji Budzetu i Finansów - 02.03.2023 r.
  Wyświetleń: 8
 215. Statut
  Wyświetleń: 8
 216. Statut
  Wyświetleń: 8
 217. Statut
  Wyświetleń: 8
 218. Statut
  Wyświetleń: 8
 219. Statut
  Wyświetleń: 8
 220. ZARZĄDZENIE NR 830/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 8
 221. ZARZĄDZENIE NR 842/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 8
 222. Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.335.2022.MM
  Wyświetleń: 8
 223. Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - 27.02.2023 r.
  Wyświetleń: 7
 224. ZARZĄDZENIE NR 810/22 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów.
  Wyświetleń: 7
 225. ZARZĄDZENIE NR 826/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Wyświetleń: 7
 226. ZARZĄDZENIE NR 828/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 7
 227. ZARZĄDZENIE NR 841/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat część nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 7
 228. ZARZĄDZENIE NR 843/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 7
 229. ZARZĄDZENIE NR 847/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 7
 230. Statut
  Wyświetleń: 6
 231. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 6
 232. ZARZĄDZENIE NR 827/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym „GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W OBIEKTYWNIE”, ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
  Wyświetleń: 6
 233. ZARZĄDZENIE NR 860/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
  Wyświetleń: 6
 234. ZARZĄDZENIE NR 861/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Wyświetleń: 6
 235. 3 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 5
 236. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Stroniu Śląskim (wieś) nr 118/24
  Wyświetleń: 5
 237. Statut
  Wyświetleń: 5
 238. Statut
  Wyświetleń: 5
 239. ZARZĄDZENIE NR 854/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
  Wyświetleń: 5
 240. 4 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 4
 241. 6 - wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 4
 242. ZARZĄDZENIE NR 859/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4
 243. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.03.2023 r.
  Wyświetleń: 3
 244. podjęcie postepowania
  Wyświetleń: 3
 245. ZARZĄDZENIE NR 855/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/23 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
  Wyświetleń: 3
 246. ZARZĄDZENIE NR 856/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 682/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Wyświetleń: 3
 247. ZARZĄDZENIE NR 857/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2023 do 31.03.2025 r.
  Wyświetleń: 3
 248. 5 - odp. wnioski-zapytania
  Wyświetleń: 2
 249. Konsultacje w sprawie przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 - 2033.
  Wyświetleń: 2
 250. Statut
  Wyświetleń: 2
 251. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 2
 252. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 2
 253. ZARZĄDZENIE NR 858/23 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy.
  Wyświetleń: 2
 254. 2022
  Wyświetleń: 1
 255. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1
 256. Strategia sołectwa
  Wyświetleń: 1